Ratsastuksen valinnat

Toimintamme perustuu arvoihimme. Visiomme on, että ratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji, jota mahdollisimman moni voi harrastaa.

Meitä kaikkia ratsastuksen parissa toimivia suomalaisia yhdistävät hevonen ja oma ratsastava yhteisömme. Harrastajamäärien kasvaessa ja toimintaympäristömme muuttuessa yhä suuremmaksi haasteeksi nousee kyky toimia yhdessä samojen päämäärien toteuttamiseksi.

Ratsastuksen johtavat ajatukset antavat suuntaviivat tuleville vuosille. Johtavat ajatukset eivät ole toimenpiteiden tai tehtävien luettelo, vaan ne luovat raamit ja suunnan toiminnalle, jota itse kukin toteutamme omassa ympäristössämme: talleilla, valmennuksissa, kilpailuissa, seuroissa, alueilla, jaostoissa ja muissa ratsastuspiireissä. 

Kaviouralla - Ratsastuksen valinnat on jatkoa ratsastuksen Johtavat ajatukset 2015 -strategialle. Arvot: Ihminen, hevosen hyvinvointi ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä visio: Ratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji, jota mahdollisimman moni voi harrastaa omien tavoitteidensa mukaisesti - ovat edelleen toiminnan perusta. Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti. Maailmasta on tullut hyvin kompleksinen. ”Yhden totuuden” sijaan on useita totuuksia ja niistäkin voidaan valita. Usein valinta on sekä - että. Se edellyttää yhä enenevässä määrin verkostoitumista ja ennen kaikkea yhteistyötä korostavia toimintatapoja. Niiden merkitys korostuu tässä strategiassa.

Kaviouralla sisältää mitattavat tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Mitattavia tavoitteita on yhteensä kuusi neljällä eri alueella. Jokaisen tavoitteen osalta on kuvattu sekä mittari että seuranta. Sen jälkeen on kuvattu keskeisimmät keinot jokaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Lopuksi on kuvattu tavoitteita tukevat toimintatavat johtamisen, oppimisen ja innostamisen osalta. Jo itse strategiaprosessi on perustunut uusiin tapoihin tehdä – yhdessä! Ratsastajainliitto on yhtä kuin jäsenistö, tallit ja seurat, alueet sekä liiton toimisto.

Ratsastuksen johtavat ajatukset 2015

Kaviouralla - ratsastuksen valinnat 2020