Seurojen rahoitustukijärjestelmä

Ratsastuksen laadukas seuratoiminta on ratsastusyhteisön kantava voima. Se tarjoaa innostavaa tekemistä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikille iästä, kokemuksesta ja tavoitteista riippumatta. Ratsastusseurat ja -tallit ovat avoimia, kunnioittavia ja tasa-arvoisia yhteisöjä, joissa voi turvallisesti harrastaa, liikkua ja urheilla omista lähtökohdista.

SRL:n seurojen rahoitustukijärjestelmä

Ratsastajainliitto luo toimintaedellytyksiä ja rakentaa toimintamalleja sekä työkaluja seurojen toimintaan (mm. kilpailupalvelujärjestelmä, jäsenhallinnan työkalut sekä sähköinen oppimisympäristö). Liitto auttaa ja innostaa seuratoimijoita sekä tarjoaa laadukkaan seuratoiminnan tueksi koulutusta, seurakehittämisen neuvontaa ja valmennusta, verkostoja sekä yhteistyömahdollisuuksia. Liitto tukee seuroja ja vapaaehtoisia toimintaympäristön muutoksissa.  

"Ratsastajainliiton tavoitteena on tuottaa laadukasta seuratoimintaa."

"Ratsastajainliiton tavoitteena on tuottaa laadukasta seuratoimintaa. Liitto auttaa ja kannustaa jäsenseuroja kehittymään yhä elinvoimaisemmiksi liikuntaa ja urheilua tukeviksi yhteisöiksi, joihin mahdollisimman moni haluaa liittyä. Vuoden 2023 aikana kehitettiin erikseen perustetussa projektiryhmässä seurojen rahallista tukemista yhdessä kehittämällä seuratoiminnan rahoitusmallia ja luomalla toiminta-avustusjärjestelmä, jossa näkyy seurojen suunnittelema ja toteuttama toiminta", kertoo SRL:n toiminnanjohtaja Jukka Koivisto. 

Rahoitustukijärjestelmän projektiryhmässä ovat olleet mukana vapaaehtoiset Titta Ahola, Marja Nuuttila, Anne Sara-aho ja Kirsi Siivonen, SRL:n toimistolta Jukka Koivisto, Kaisa Kähö ja Emmi Korpiola.

 

Järjestelmän toiminta vuonna 2024

Rahoitustukijärjestelmä tukee aktiivista ja kestävää seuratoimintaa ja sen avulla pystytään seuraamaan liiton strategian toteutumista strategisten mittareiden kautta. Järjestelmästä tehtiin kokeilupilotit testiseuroille tammikuussa 2024. Vastausten avulla järjestelmän kyselylomaketta kehitettiin. Jäsenseurojen puheenjohtajille ja jäsensihteereille ajoittuu maaliskuussa 2024 sähköpostitse kyselylomake, joiden vastausten myötä päätetään, miten seurojen tämän vuoden tukemiseen varattu raha myönnetään vastauksen jättäneiden seurojen kesken. Järjestelmän myötä kerätään tietoa ja palkitaan seuroja vuoden 2023 toiminnasta keväällä 2024 ja ensimmäisen käytäntövuoden jälkeen sitä kehitetään vuosittain tarvittaessa.

 

Mitä?

Viime vuoden toimintasuunnitelman mukaan on jäsenseuroille rakennettu seurojen rahoitustukijärjestelmä. Rahoitustukea varten kerätään tietoa seuroilta (puheenjohtajille ja jäsensihteereille lähetetään lomake täytettäväksi viime vuoden toiminnasta maaliskuussa sähköpostitse) ja tiedon perusteella jaetaan seuroille tukea toteutetusta toiminnasta sekä muista mittareista.

Miten?

Seurat vastaavat lomakkeeseen, jossa kysytään tietoja toiminnasta. Näiden tietojen perusteella jäsenseuroille jaetaan rahallinen tuki.

Kenelle?

SRL:n jäsenseuroille.

 

Lisätietoja

Jukka Koivisto, toiminnanjohtaja, SRL, jukka.koivisto@ratsastus.fi, 040 592 2721
Emmi Korpiola, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, SRL, emmi.korpiola@ratsastus.fi, 040 968 0340