Hae jäseneksi vastuullisuustyöryhmään!

Haluatko olla edelläkävijä ja vaikuttaa lajimme pitkän tähtäimen toimintaedellytyksiin vastuullisuuden avulla? Hae mukaan Ratsastajainliiton uuteen vastuullisuustyöryhmään! Työryhmähaku on käynnissä 13.11.-1.12.2023.

Ratsastajainliiton vastuullisuustyöryhmä tarkastelee ja ennakoi vastuullisuuden kehittymistä hevosalalla ja alan toimintaympäristössä pidemmällä tähtäimellä. Ennakointityön avulla työryhmä päivittää ja kehittää liiton vastuullisuusohjelmaa, tekee vastuullisuuteen liittyviä aloitteita ja syötteitä seuroille, talleille ja työryhmille sekä kehittää vastuullisuuden mittareita ja raportointia. Vastuullisuustyöryhmä työskentelee yhdessä liiton operatiivisen henkilöstön ja työryhmien kanssa. Vastuullisuustyöryhmä tulee jatkamaan Reilu peli -työryhmän työtä uusituilla tavoitteilla.

Vastuullisuustyöryhmässä olet mukana tekemässä:

 • Toimintaympäristön ennakointia ja tulevaisuustyötä organisaation ja sen jäsenyhteisöjen resilienssin vahvistamiseksi
 • SRL:n vastuullisuusohjelman kehittämistä ja päivittämistä
 • Vastuullisuuden mittarien ja raportoinnin kehittämistä
 • Vastuullisuuteen liittyvien toimintatapojen ja työkalujen kehittämistä ja implementointia
 • Sidosryhmäyhteistyötä
 • Hevosalan ja sen toimintaedellytysten kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti

Vastuullisuustyöryhmä kokoustaa 5-6 kertaa vuodessa, joista vähintään kaksi kertaa liiton toimistolla Helsingissä ja 3-4 kertaa verkossa. Työskentelyä ja kehittämistä tapahtuu myös kokousten välissä, joten sinulla on hyvä olla aikaa ja intoa käytettäväksi työryhmän toimintaan kuukausittain muutaman tunnin ajan. Matkakulut korvataan.

Tässä haussa haetaan jäseniä kahden ja kolmen vuoden toimikausille. Jatkossa jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja puolet ryhmä jäsenistä on ns. erovuoroisia. Työryhmään haetaan 6-8 jäsentä, joiden lisäksi mukana ovat edustajat SRL:n toimistolta ja hallituksesta.

Ryhmä koostuu asiantuntijoista, joiden toivomme tuovan työryhmään osaamista yhdeltä tai useammalta seuraavista aloista:

 1. Ympäristö
  1. Sinulla voi olla osaamista esimerkiksi laatu- ja ympäristöjohtamisesta, ympäristölaskennasta (hiilijalanjälki, päästöt, elinkaari), ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta, kiertotaloudesta, jätteiden hyötykäytöstä tai energiatehokkuudesta, sekä näihin liittyvästä sääntelystä.
 2. Sosiaalinen
  1. Asiantuntijuutesi liittyy yhteen tai useampaan sosiaalisen vastuun osa-alueeseen: yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ihmisoikeudet, tietoturva, alueellinen hyvinvointi ja aluetaloudelliset vaikutukset, läpinäkyvä sidosryhmätyö ja sidosryhmädialogi.
 3. Strateginen vastuullisuus
  1. Arvostamme osaamista ja käytännön kokemusta vastuullisuusjohtamisesta (The Big Picture), vastuullisuudesta osana organisaation strategiaa ja toimintaa, jäsenhankinnasta, asiakas- ja sidosryhmätyöstä, vastuullisuusviestinnästä ja kestävästä markkinoinnista, tai vastuullisuusraportoinnista ja -sääntelystä. 
 4. Hyvä hallinto
  1. Saatat olla vastuullisuuden ja hyvän hallinnon tuntija, osaamistasi voi olla esimerkiksi esteellisyys, eettinen koodisto tai vaikkapa korruption vastainen työ.

Lisäksi toivomme, että löydät helposti vastuullisuuden rajapintoja hevosten hyvinvointiin ja seura- ja yritystoimintaan. Lisäksi olet perehtynyt Ratsastajainliittoon ja sen toimintaan organisaationa.

Haku on auki 13.11. - 1.12.2023. Hae ryhmään tämän lomakkeen kautta. Hakemukset ohjautuvat Ratsastajainliiton toimistolle, sekä nykyiselle Reilu peli -työryhmän jäsenille, jotka käyvät niitä läpi. Kaikille hakijoille ilmoitetaan hakuprosessin edistymisestä 15.12.2023 mennessä sähköpostilla. SRL:n hallitus vahvistaa ryhmän kokoonpanon vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuun alussa.

 

Ratsastajainliitto on vastuullisuuden edelläkävijä. Tule mukaan olemaan osa lajin kestävää tulevaisuutta!

 

Lisätietoja: 

Minna Peltonen (ma-to)

tallitoiminnan kehittäjä, Suomen Ratsastajainliitto

sähköposti: minna.peltonen@ratsastus.fi

puhelin: 040 023 1662