Hyvä ilmapiiri seuratoiminnassa

Hyvä ilmapiiri on sellainen, jossa jokaisella on hyvä olla. Hyvässä ilmapiirissä jokainen ratsastava lapsi, nuori tai aikuinen voi olla oma itsensä ja harrastaa ratsastusta omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Ratsastusseura tarjoaa jäsenilleen innostavan ja tärkeän yhteisön, johon jokainen halukas voi liittyä ja kuulua. 

Positiivinen ja avoin ilmapiiri on koko harrastamisen lähtökohta. Jokaisella on vapaus olla osa porukkaa, tehdä virheitä ja oppia uutta. Hyvä ilmapiiri sallii erilaisuuden ja kunnioittaa sitä. Kenenkään ei tarvitse muuttaa itseään "kuuluakseen joukkoon", eikä ketään vähätellä mielipiteiden, taitojen, varusteiden tai minkään muunkaan perusteella. 

Ratsastusseurat tarjoavat uskomattoman mahdollisuuden kuulua yhteiseen joukkoon, solmia uusia ystävyyssuhteita ja kontakteja. Parhaimmillaan seura- ja tallitoiminta yhdistää hyvinkin erilaisia, eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä ja tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden kokea ainutlaatuisia elämyksiä upean harrastuksen parissa. Hevonen on yhteinen universaali kieli.

Tällaisessa yhteisöllisyydessä on tärkeää huolehtia siitä, että tasa-arvoisuus toteutuu seuran jäsenten kesken. Kaikkien on tiedettävä pelisäännöt ja niitä myös pitää noudattaa. Hevosharrastus voi parhaimmillaan olla kiusaamista ehkäisevää. Seuratoiminnassa on mitä parhaimmat mahdollisuudet oppia sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta yhdessä toisten kanssa.

Hyvä ilmapiiri ei synny itsestään, vaan siihen on panostettava ja siitä on uskallettava puhua. Hyvän ilmapiirin aikaansaaminen on mahdollista kaikissa ratsastusseuroissa. Usein riittää jo se, että asiasta keskustellaan yhdessä. Joskus aikuisen voi olla vaikea uskoa tai hyväksyä kiusaamista. Aikuinen saattaa vähätellä kiusaamista tai epäillä omia vaikutusmahdollisuuksiaan kiusaamisen lopettamisessa. Silti jokaisen aikuisen on tunnettava vastuunsa ja mietittävä, miten parhaiten turvata kaikkien viihtyvyys. Aikuinen on aina vastuussa ilmapiirin toimivuudesta.

On tärkeää, ettei kiusaamista kuitenkaan linkitetä vain lasten ja nuorten keskuudessa tapahtuvaksi "nahisteluksi”, sillä valitettavan usein siihen syyllistyvät myös aikuiset. Tässäkin asiassa voi omalla esimerkillä saada paljon aikaan: Puutunko itse, kun näen, että joku eristetään porukasta? Olenko itse tietoinen siitä, miten kohtelen kanssaihmisiä? Seuratoiminnassa jos missä tarvitaan yhteistyötaitoja ja kykyä arvostaa eriäviä mielipiteitä. Jos heppakerhoissakin laaditaan yhteiset pelisäännöt, miksi sitä ei tehdä myös seuran hallituksen kesken?

Paras tapa vähentää ristiriitatilanteita on huolehtia seuran keskusteluyhteyden toimivuudesta ja avoimuudesta. Seurassa ristiriidat syntyvät usein asioista, jotka liittyvät seuran työtehtävien puutteelliseen organisointiin, epämääräisiin tehtävämäärittelyihin, valta- ja vastuukysymyksiin tai ihmisten eriarvoiseen kohteluun. Seuran yhteisissä kokouksissa tulee keskustella seuran toimintatavoista ja pelisäännöistä sekä sopia tarvittavista kehitysehdotuksista tai muutoksista. Ristiriitojen ennaltaehkäisemiksi on huolehdittava siitä, että jokainen on perillä seuran tavoitteista ja arvoista, seurassa keskustellaan työtehtävien jakamisesta, pidetään säännöllisesti kokouksia, huolehditaan asianomaisten tiedottamisesta sekä noudatetaan riittävän selkeää ja tasa-arvoista työn- ja vastuunjakoa.

Ratsastajainliitto haluaa huolehtia jokaisen ratsastavan lapsen, nuoren ja aikuisen harrastamisesta. Liiton arvot pohjautuvat ihmisen, hevosen ja luonnon kunnioittamiseen. Hyvä ilmapiiri ja kiusaamisen ehkäisytyö on ollut pitkään liiton toiminnan lähtökohtana. Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä lahtelaisen Valopilkku -yhteistyöhankkeen kanssa sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseksi. Valopilkku-projekti on ollut mukana SRL:n seura- ja tallikohtaamisissa. Yhteistyön tavoitteena on kertoa kiusaamisesta ja sen ennaltaehkäisemisestä. Valopilkku-projekti tarjoaa vertaistukea, keskusteluapua sekä tietoa kiusaamisen vaikutuksista.

Ratsastajainliitto on sitoutunut noudattamaan liikuntajärjestöjen yhteistä sopimusta, Reilua Peliä, liikunnan ja urheilun eettisen toiminnan edistämiseksi.