Materiaalit ja lisätietoja

Pararatsastuksen oppaita ja esite

Kaikki SRL:n tuottamat pararatsastusmateriaalit ovat ladattavissa ilmaiseksi pdf-tiedostoina. Painettuja, maksullisia versioita ei ole enää tilattavissa.

Lilla hästkunskapshäftet (pdf) - Pieni hevostaito-opas ruotsiksi käännettynä
Pararatsastajan polku - paratsastajan polku harjoituskilpailuista Paralympialaisiin
Pararatsastusesite - esite pararatsastuksen perusasioista
Pieni hevostaito-opas (pdf) - selkokielinen opas hevostaitojen perusteista
Ymmärsitkö? -opas (pdf) - opas puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä
Vammaisratsastus -opas (pdf) - perustietoa vammaisratsastuksesta ohjaajille, avustajille ja taluttajille


Nettilinkkejä

Suomen Paralympiakomitea: www.paralympia.fi

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Suomen Paralympiakomitea ovat yhdistyneet 1.1.2020 alkaen ja uuden urheilun kattojärjestön nimi on Suomen Paralympiakomitea.

Paralympiakomitean päätehtävänä on tarjota vammaisille henkilöille sujuva polku harrastamisen ja urheilun pariin, yltäen lajinvalintavaiheeseen ja aina kansainväliselle huipulle. Järjestö jatkaa kymmenen lajin, kuten maalipallon ja pyörätuolirugbyn, lajiliittona. Paralympiakomitea tekee tiivistä yhteistyötä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa.

Paralympiakomitea vastaa liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien henkilöiden urheilu- ja liikuntatoiminnasta. Kuurojen ja kuulovammaisten henkilöiden urheilusta ja liikunnasta vastaa 100-vuotias Suomen Kuurojen Urheiluliitto.


IPC International Paralympic Committee eli Kansainvälinen Parylympiakomitea: www.paralympic.org/sport/equestrian
Paralympialaiset järjestetään joka toinen vuosi kesä- ja talviolympialaisten jälkeen samoilla kisapaikoilla saman järjestelytoimikunnan toimesta liikunta- ja näkövammaisille sekä rajatulla lajivalikoimalla kehitysvammaisille.

Kansainvälisen Ratsastajainliitto, FEI: http://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage

The Federation of Horses in Education and Therapy International A.I.S.B.L.: www.frdi.net/

Kehitysvammaisten Special Olympics -toiminta: www.specialolympics.org
Special Olympics -maailmankisat ovat kehitysvammaisten henkilöiden pääkilpailut, jotka järjestetään joka toinen vuosi (vuorottain talvi- ja kesälajeille).

Kansainväliset vammaisurheilujärjestöt
IWAS International Wheelchair and Amputee Sports Federation www.iwasf.com
IBSA International Blind Sports Association www.ibsasport.org
CPISRA Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association www.cpisra.org
World Intellectual Impairmant Sport https://www.virtus.sport/

 

Viittomat

Viittomia voidaan käyttää kommunikoinnin tukena sekä kuulovammaisen että puhevammaisen henkilöiden kanssa tukemaan sanallista ilmaisua. Viittomien avulla ratsastajat, ratsastuksenopettajat, vanhemmat, avustajat tai ratsastusterapeutit voivat parantaa kommunikointiaan ratsastukseen ja hevosiin liittyvissä tilanteissa. Viittomakielen tulkitseminen onnistuu parhaiten jos osaat jo vähän viittoa, mutta monet viittomat ovat hyvin kuvaavia. Esimerkiksi viittomat "harjata" ja "taluttaa" viitotaan niin kuin hevosta oikeasti harjattaisiin tai talutettaisiin. Osa viittomista on syntynyt tilanteissa, joissa viittomia on käytetty eikä niitä löydy muista sanakirjoista.

Ratsastuksen viittomia videoina:
www.papunet.net -> materiaalia ->viittomakommunikointiin, suora linkki

Ratsastusviittomia kuvina
Stödtecken på svenska


Suomenkielisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen "wikipedia"
http://finsl.signwiki.org

Kuvapankissa on tallitoimintaan liittyviä selkeitä kuvasarjoja. Kuvasarjat voi tulostaa, leikata osiin ja päällystää, jolloin niistä syntyy käteviä kommunikoinnin tukimuotoja tallikäyttöön.
Ruoka
Puhditus
Satulointi
Varusteet


Terminologiaa

Ratsastuksen termejä

Pararatsastus = Kattotermi, joka pitää sisällään kaikkiin erityisryhmiin kuuluvien ratsastuksen. Synonyymeja erityisryhmien ratsastus ja erityistä tukea tarvitsevien ratsastus. Aiemmin lajista käytettiin nimikettä vammaisratsastus.
Pararatsastaja = Kattorermi, joka pitää sisällään kaikki erityisryhmiin kuuluvat ratsastajat.
Paralympiaratsastaja = Ratsastaja, joka kilpailee tai on kilpaillut paralympialaisissa.
Paramaajoukkue ja -kehitysryhmä = Kansainväliseen kilpailumenestykseen tähtäävien pararatsastajien ryhmä, joilla 2-4 valmennusleiriä/vuosi sekä viimeistelyleirejä ennen arvokilpailuja. Vuosittain järjestetään katsastustilaisuus paramaajoukkueeseen haluaville. Paramaajoukkueessa ei ole ikäryhmäjakoa.
Pararatsastuskilpailut = Kilpailut, joissa ratsastetaan FEI:n vammaisratsastuskouluohjelmia ja mahdollisesti Special Olympics -ohjelmia.
Ryhmät = Ratsastajat kilpailevat viidessä eri ryhmässä: I, II, III, IV ja V. Ryhmän päättää koulutuksen saanut luokittelija ratsastajan toimintakyvyn perusteella. Luokittelun avulla kilpaileminen pyritään tekemään mahdollisimman tasavertaiseksi. Ryhmään I kuuluvat vaikeavammaiset ja ryhmään IV lievimmin vammaiset ratsastajat.
Special Olympics -ratsastaja (lyhenne SO-ratsastaja) = Special Olympics-ratsastajalla on kehitysvamma, kognitiivinen viive tai kehitysvammalle läheinen kehitys- tai oppimishäiriö. Ne henkilöt, joiden toiminnallinen rajoite perustuu ainoastaan liikuntavammaan, käytös- tai tunne-elämän häiriöön tai määriteltyyn oppimishäiriöön, eivät kuulu Special Olympics -kilpailuiden piiriin.
Special Olympics -kilpailut = Kilpailut, jotka ovat avoimia vain Special Olympics - ratsastajille. Special Olympics -ohjelmia voidaan kuitenkin käyttää myös kaikille pararatsastajille avoimissa luokissa.

Global glossary by FEI