Pararatsastuskomitea

Suomen Ratsastajainliitolla on kymmenen lajikomiteaa ratsastuksen eri lajeille. Pararatsastuskomitea on yksi näistä lajikomiteoista.

Lajikomitea on asiantuntijaelin, joka vastaa lajinsa kotimaisesta kilpailu- ja koulutustoiminnasta. Muiden kuin olympialajien komiteat voivat lisäksi vastata lajin harrastetoiminnan edistämisestä, ja tämä onkin pararatsastuskomiteassa keskeisenä painopisteenä.

Lajikomiteoiden tehtäviä:
- laativat toiminnalleen vuosisuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion
- linjaavat kansallisen kilpailukalenterin rakentamista sekä sarjakilpailutoimintaa
- laativat kilpailukalenterin
- kehittävät kotimaan kilpailutoimintaa (pienet lajit myös alemman kv-tason valmennus- ja kilpailutoimintaa)
- laativat ohjeita olosuhteiden parantamiseksi
- rekrytoivat uusia kilpailupaikkoja ja -järjestäjiä sekä kilpailutoimihenkilöitä
- tekevät esityksiä sääntömuutostarpeista sääntövaliokunnalle
- esittävät nimettävän sääntövastaavan
- tekevät esityksiä lajin koulutustarpeista
- kokoavat toiminnastaan vuosikertomuksen.
- muiden kuin olympialajien komiteat voivat lisäksi vastata lajinsa alemman tason valmennustoiminnasta sekä lajin harrastetoiminnan edistämisestä.

SRL:n hallitus nimeää lajikomiteat järjestäytymiskokouksessaan. Komiteaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi noin kuusi jäsentä. Kunkin jäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta. Toimikausien määrää ei rajoiteta. Jäsenten tulee olla kotimaisen kilpailu- ja koulutustoiminnan asiantuntijoita edustaen ainakin kilpailijoita, kilpailujen järjestäjiä, tuomareita, toimihenkilöitä sekä SRL:n hallitusta.
 

Komitean kokoonpano 2024

Eeva Kaartinen, puheenjohtaja
Sääntövaliokunta, tuomaritoiminta ja -koulutus, lajiyhteistyö
p. 040 939 5898, kaartinen.eeva@gmail.com

Jonna Aaltonen
Parakouluratsastusohjelmat, kv-kilpailutoiminta

Maritta Enqvist
Special Olympics

Mia Honkavuori
Alueyhteistyö ja -kehitys, lajiyhteistyö (askellajiratsastus)

Leena Niemistö
Vammaisjärjestöyhteistyö

Tanja Sellman-Rauhamäki
Alueyhteistyö ja -kehitys, sosiaalinen media

Marika Ylitolva
Alueyhteistyö ja -kehitys, lajiyhteistyö (vikellys)
 

Komitean ulkopuoliset jäsenet

SRL hallitus: Osmo Metsälä
HUJO: Tanja Takkula

 

Kokousmuistiot

Muistiot 2022
Muistio 1/2022 (kokous 11.1.)
Muistio 2/2022 (kokous 14.3.)
Muistio 3/2022 (kokous 4.5.)