Kilpailuiden järjestäminen

Ohjeita vammaisratsastusluokkien ja -kilpailujen järjestäjille


Vammaisratsastusluokan järjestäminen kouluratsastuskilpailujen yhteydessä onnistuu pienin lisäjärjestelyin. Jos järjestäjällä on kokemusta tavallisten kouluratsastuskilpailujen järjestämisestä, ei vammaisratsastuskilpailujen järjestelyt poikkea niistä kuin pienin yksityiskohdin, jotka käydään läpi alla.

SRL on koostanut kilpailujenjärjestämisestä yleisesti Kilpailuoppaan. Oppaassa on paljon tietoa ja vinkkejä kisojen järjestämiseen, ja sieltä löytyy valmiita pohjia järjestäjälle, kuten talousarvion, kilpailujen aikataulun ja kutsun mallipohjat. Opas löytyy sivulta täältä.


Suunnittelu

 • Jos olette kiinnostuneita järjestämään vammaisratsastuskilpailun, ota yhteyttä vammaisratsastuskomitean kilpailuista vastaavaan jäseneen. Komitean jäsenet yhteystietoineen löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/vammaisratsastuskomitea/komitean-jasenet .
 • Vammaisratsastuksen kilpailukalenteri löytyy KIPA-kilpailupalveluohjelmassa https://kipa.ratsastus.fi, kun valitsee lajiksi vammaisratsastuksen. Kilpailuajankohtaa suunnittellessa kannattaa välttää päällekkäisyyksiä sekä liian lähellä toisia olevia ajankohtia, jotta kisamahdollisuuksia olisi tarjolla tasaisesti ja toisaalta, että kisaajia riittää kaikkiin kilpaiiluihin.
 • Vammaisratsastustuomareita ei ole kovin paljoa (n. 10 hlö), joten varaa kilpailun tuomari hyvissä ajoin. Vammaisratsastustuomarilista yhteystietoineen löytyy täältä: www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/toimihenkilolistat. Vammaisratsastuskilpailuissa tuomareina toimivat vammaisratsastustuomarit, jotka ovat tehtävään täydennyskoulutuksen saaneita kouluratsastustuomareita. Näin ollen heitä voi hyödyntää myös muiden kouluratsastusluokkien arvostelemisessa. 1-ja 2-tasoilla vammaisratsastustuomari ei ole pakollinen, mutta tuomarikorvausta ei voi saada muuhun kuin vammaisratsastustuomarin kuluihin ja toisaalta vammaisratsastustuomari tarvitaan, jos kilpailijat haluavat tehdä 1-tasolla 3-tason kilpailuihin osallistumiseen oikeuttavia tuloksia. 3-tason kilpailuissa pitää olla vähintään 2 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään yksi on vammaisratsastustuomari. 4-tasolla (SM) kilpailuissa pitää olla 3 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään kaksi on vammaisratsastustuomareita ja lisäksi tekninen asiantuntija ja/tai steward on pakollinen.
 • Vammaisratsastusluokkien lähtömäärät ovat yleensä pieniä, muutamasta ratsastajasta noin kymmeneen. Kehitysvammaisten lainahevoskilpailuissa lähtömäärät ovat hieman suurempia, yleensä noin 20 kilpailijaa.
   
 • Tutustu vammaisratsastuksen kilpailusääntöihin: saat voimassa olevan version säännöistä osoitteesta www.ratsastus.fi/materiaalit/kilpailusaannot .
 • Vammaisratsastajat luokitetaan toimintakyvyn perusteella eri ryhmiin. Eri ryhmille on tarjolla omat kouluohjelmansa. Ohjelmia on eritasoisia, ja ryhmä/taitotaso määrittävät niissä ratsastettavat askellajit. Ohjelmat löytyvät nettisivulta www.ratsastus.fi/materiaalit/vammaisratsastuksen-kouluohjelmat . Komitean kilpailuvastaavilta saat vinkkejä sopivien ohjelmien valintaan. Suurin osa pararatsastajien kilpailuista käydään yhtenä luokkana, jossa luokkaan valitaan yksi ohjelma, josta kaikki ratsastavat ko. ohjelmasta tehdyn oman ryhmänsä ohjelman ja prosentit ratkaisevat tulosjärjestyksen. Myös rinnakkaisten ryhmien yhdistäminen on mahdollista.

  Tasavertaisuuden takia samassa luokassa ratsastettavien eri ryhmien ohjelmien tulee olla vaikeustasoltaan rinnasteisia (esimerkiksi kaikki ryhmät ratsastavat FEI:n saman vuoden henkilökohtaisen tai joukkueohjelman).

  Esimerkki 1: Tarjolla on Special olympics Käynti 1, Ravi 1 ja Laukka 1 ohjelmat. Luokat yhdistetään ja paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta

  Esimerkki 2: Luokaksi ilmoitetaan Vammaisratsastajien Joukkueohjelma 2013 ja kaikki osallistujat ratsastavat oman ryhmänsä joukkueohjelman. Paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta.

  Viralliseen kilpailuluokkaan tarvitaan vähintään kolme osallistujaa, mutta epävirallisena rataharjoituksena voidaan ratsastaa myös luokat, joissa on vain 1-2 osallistujaa.
 • Ilmoita kilpailusta (aika, paikka, seura, linkki seuran nettisivuille) osoitteeseen hanna.talvitie@ratsastus.fi ja merkitse vastaavat tiedot myös KIPA:an vammaisratsastuksen kalenteriin. Hanna Talvitie päivittää kisatiedot myös vammaisratsastuksen tapahtumakalenteriin www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/kalenteri . Ilmoitus Hanna Talvitielle on edellytys myös tuomarikustannusten korvauksen saamiseksi, joista tarkemmin alempana.


Kilpailukutsu
 

 • Kilpailukutsun laatiminen ja tarkistaminen
  KIPA:n vammaisratsastuskalenterin kilpailukutsuja voi käyttää pohjana oman kutsun rakentamiseen. Kaikki kilpailukutsut sekä vammaisratsastuskilpailuista että kouluratsastuskilpailuissa, joissa on vammaisratsastusluokkia tarkastaa Marjukka Manninen (marjukka.manninen@popmaakunta.fi) . Vammaisratsastuksen kilpailusääntöjen mukaan kutsut pitää toimittaa tarkistettavaksi viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailua. Tämän jälkeen tuomariston puheenjohtaja voi vielä tarkistaa kutsun omalta osaltaan. Hyväksytty kutsu tulee 2-5-tason kilpailuista julkaista KIPAssa viimeistään neljä viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Myöhässä julkaistavasta kilpailukutsusta peritään järjestäjältä sakkomaksu.
 • Julkaise linkki kilpailukutsuun myös Facebook ryhmässä SRL Vammaisratsastus tai pyydä Hanna Talvitietä ( hanna.talvitie@ratsastus.fi ) tekemään se.
   
 • Jos radan mitat esimerkiksi hallikisoissa poikkeavat normmalista, tästä on oltava maininta kilpailukutsussa. Tämä on erittäin tärkeää muun muassa näkövammaisten kilpailijoiden takia, jotka suorittavat radan laskemalla oikeat suorituskohdat askelten perusteella.

 

Kilpailupäivän järjestelyt
 

 • Lähtöjärjestys kannattaa tehdä siten, että samat ohjelmat ratsastetaan peräkkäin.
   
 • Kouluradan kirjaimet merkitään kouluratsastuskilpailusääntöjen mukaan. Huomioi, että vammaisratsastusohjelmien lyhyen radan (rata C) kirjaimet poikkeavat nk. tavallisten kouluohjelmien kirjaimista (samat kirjaimet, mutta järjestys on eri).
   
 • Ratsastajan esittää 2-tasolta lähtien kilpailukansliaan SRL:n myöntämän kilpailukortin, josta näkyy ratsastajan tiedot, ryhmä sekä apuvälineet, joita hän saa käyttää. 1-tasolla kilpailukortti ei ole pakollinen. Kilpailukortti palautetaan ratsastajalle.  
   
 • Verryttelyalueen valvoja huolehtii normaalien tehtäviensä lisäksi seuraavista asioista:
  - Ryhmien I, II ja III C ja B ratsastajien hevosia voi tarvittaessa verrytellä ratsastajan lisäksi valmentaja tai ratsastajan nimeämä henkilö maksimissaan 30 minuuttia vuorokaudessa. Kilpailijan tulee olla hevosensa selässä viimeistään 15 minuuttia ennen arvioitua suoritusaikaa.
  - Näkövammaisille ratsastajille tulee varata mahdollisuus verrytellä turvallisessa paikassa yksin. Ratsastaja käyttää näkövammaisuutta osoittavaa hihanauhaa.
  - Kilpailun järjestäjä voi osoittaa erillisen hevosten juoksutusalueen. Hevosen verryttelyyn voi sisältyä hevosen juoksuttamista ilman ratsastajaa enintään 10 minuuttia, jolloin sivuohjat ja yksi liina sallitaan.

Special Olympics -kilpailut

 • Varaa selkeä-ääninen lukija Special Olympics ratsastajia varten. Tämä ei ole pakollista, mutta toivottavaa ja sujuvoittaa myös kisajärjestelyjä, kun esilukijat eivät vaihdu aina ratsastajan mukana.
   
 • Special Olympics-ohjelmien tulosten laskemisessa voi hyödyntää tuloslaskentapohjaa, joka löyyy täältä: www.ratsastus.fi/materiaalit/vammaisratsastuksen-kouluohjelmat. .
 • Special Olympics kilpailuluokissa on suositeltavaa palkita kaikki osallistujat esimerkiksi ruusukkein.

 

Tuloksien julkaiseminen KIPA:ssa

Tuloksia ei voi siirtää suoraan tulosohjelma Equipesta KIPA:an, joten tässä ohje tuloksien syöttämiseen KIPA:an:

 • Mene KIPA:ssa lähtöluettelo luokittain -kohtaan.
 • Avaa lähtöluettelo ja paina oikeasta alanurkasta muokkaa –nappia.
 • Lisää lähtöjärjestysnumeroksi ratsastajan saama sijaluku. Jos tuloslistalla on hylättyjä, keskeyttäneitä, luokan ulkopuolella ratsastaneita tai ei-startanneita, niille lisätään sijaluvuksi 99. Tallenna ja tee tämä kaikille luokille.
 • Mene tulokset luokittain –kohtaan. Tarkista, että luokkaan on merkitty oikea sijoittuneiden määrä ja oikeat palkintosummat jokaiselle sijoittuneelle. Jos kilpailussa ei ole ollut rahapalkintoja, palkintosumma on kuitenkin merkittävä (0 e).
 • Paina ”Tulosluettelo”-kohtaan. Merkitse ”Sija”-kohtaan oikea sijaluku. Tallenna. Tämän jälkeen tulee ruutuun näkyviin ”Lisää tulos”-painike - paina sitä.
 • Lisää tuloksiisin kokonaispisteet, sija-kohtaan sijoitus ja prosentteihin kokonaisprosentti kolmella desimaalilla. ”Järjestys”-kohdasta ei tarvitse välittää.
 • Jos tulos on syötetty väärin, pääsee sitä muokkaamaan klikkaamalla ”Pisteet”-sarakkeen yhteispistemäärää.
 • Jos nimeä ei löydy tuloslistasta eikä ole tarkempaa tietoa poisjäännistä (luvallinen/luvaton), merkitään ”Tila”-kohdan alasvetovalikosta ratsastajalle ”Ei osallistu”. Jos tiedossa on, onko poisjäänti luvaton vai luvallinen, merkitään tieto ”Tila”-kohtaan, jolloin ratsastajan ostoskori päivittää palautuksen sen mukaisesti. Myös hylätyt ja keskeyttäneet tule merkitä ”Tila”-kohtaan.
 • Kun tulokset on syötetty kaikkiin luokkiin, mennään kohtaan ”Kaikki tulokset” ja merkitään joka luokan perään raksi ruutuun ”Julkaise tulokset. Merkitse yleisömäärä (arvio). Paina sivun alaosasta ”Julkaise tulokset”.


Palkinnot ja palautukset hoidetaan kuten muissakin kilpailuissa.

 • Tarkista vielä, että jokaisessa luokassa on merkittynä oikea palkintosumma sijoittuneille. Sen jälkeen merkitse jokaiseen luokan perään raksi ruutuun ”Maksa palkinnot”. Paina sivun alaosasta ”Maksa palkinnot”. Tämä on tehtävä, vaikka luokassa olisi jaettu vain ruusuke- ja esinepalkintoja.
 • Tämän jälkeen tulokset ovat kaikkien nähtävissä.
   
 • Jos 1-tason kilpailuun on ilmoittauduttu muulla tavoin kuin KIPA:n kautta, tulokset lisätään KIPA:an liitetiedostona "Kilpailun tiedot/Lisää tiedosto" -kohdasta. 
   

Tuomarituki

Tuomarituki haetaan kilpailujen jälkeen tuomarikustannusten kattamiseen todellisten kulujen mukaan, kuitenkin enintään 100 euroa/kilpailu. Kulun korvaamisen ehdot vuonna 2018:

 • Tuomarilla on vammaisratsastustuomarioikeudet.
 • Kilpailu on ollut ajoissa tiedossa ja kilpailukutsu on toimitettu tarkastettavaksi sääntöjen mukaisesti vähintään kuusi viikko ennen kilpailua.
 • Kilpailuissa on tarjolla ohjelmia kaikille vammaisratsastusryhmille joko omina luokkinaan tai yhdistettyinä ja/tai Special Olympics –ohjelmat käynti-, ravi- ja laukkaratsastajille.
 • Vammaisratsastusluokissa on yhteensä vähintään viisi osallistujaa. 2- ja 3-tason kilpailuissa riittää kolme osallistujaa, jos kilpailu on merkitty KIPA:an edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä ja muilta osin kilpailu täyttää tuen myöntämisen ehdot.
 • Komitea voi perustelluista syistä myöntää tuen myös kilpailulle, joka ei täytä kaikkia tuen myöntämisen ehtoja.


Tukea haetaan vammaisratsastuskomitealta täyttämällä tukianomus https://my.surveypal.com/Vammaisratsastuskilpailujen-tuomarituki tai lähettämällä vapaamuotoinen anomus tilinumeroineen SRL:on Hanna Talvitielle (hanna.talvitie@ratsastus.fi).


Lainahevoskilpailut

Kehitysvammaisten Special Olympics-ratsastuskilpailut kilpaillaan aina kilpailunjärjestäjän hankkimilla lainahevosilla. Myös muissa 1-tason vammaisratsastuskilpailuissa on toisinaan tarjolla lainahevosmahdollisuus.

 • Varmista yhteistyötallin kanssa, että käytössä on riittävästi samantasoisia hevosia kilpailijoita varten. Jos järjestäjällä on mahdollisuus antaa ratsastajalle lainaksi hevonen, järjestäjä ilmoittaa tästä kutsussa. Kutsussa tulee olla vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hevosvuokrasta ja sen maksamisesta.
   
 • Lainahevosten pitää olla kilpailuihin sopivia ja taidoiltaan vastata ratsastettavaa luokkaa ja ryhmää. Hevosten jakamisessa ratsastajille tulee turvallisuuteen ja tasapuolisuuteen kiinnittää huomiota.
   
 • Jos mahdollista, järjestä lainahevosella kilpaileville mahdollisuus kokeilla hevosia ennen kilpailua. 
   
 • Varaa riittävästi hevosavustajia sekä hevosten kanssa toimimiseen että kilpailijoiden ohjaamiseen. Mikäli kilpailija tarvitsee henkilökohtaista avustajaa, hän tuo avustajan tullessaan, mutta uudella tallilla ja lainahevosella kilpaillessaan, kilpailija tarvitsee ohjeita ja ohjausta ennen ja jälkeen suorituksensa.
   
 • Avustajalla ja hevosella koodi, numero, väri tai muu tunniste, josta he tunnistavat toisensa.

 

Jos seurassanne on vammaisratsastaja (pararatsastaja tai Special Olympics ratsastaja)

 • Kysy ratsastajalta tai hänen huoltajaltaan, haluaisiko ratsastaja osallistua seuranne järjestämiin kilpailuihin, jos tarjolla olisi hänelle sopivia luokkia. Jos kiinnostusta on, jatkakaa suunnittelun kautta toteutukseen.
   
 • Vammaisratsastajat voivat osallistua myös kisajärjestelyihin seuran käytäntöjen mukaisesti (mahdolliset vamman asettamat rajoitteet huomioiden).
   
 • Jos luokkaan ei tule tarpeeksi osallistujia, jotta se voisi olla virallinen, kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus radan ratsastamiseen ”rataharjoituksena”.