Kilpailuiden järjestäminen

Pararatsastusluokan järjestäminen kouluratsastuskilpailujen yhteydessä onnistuu pienin lisäjärjestelyin. Jos järjestäjällä on kokemusta tavallisten kouluratsastuskilpailujen järjestämisestä, ei pararatsastuskilpailujen järjestelyt poikkea niistä kuin pienin yksityiskohdin, jotka käydään läpi alla.

SRL on koostanut kilpailujenjärjestämisestä yleisesti Kilpailuoppaan. Oppaassa on paljon tietoa ja vinkkejä kisojen järjestämiseen, ja sieltä löytyy valmiita pohjia järjestäjälle, kuten talousarvion, kilpailujen aikataulun ja kutsun mallipohjat. Opas löytyy täältä.
 

Pararatsastajien luokitteluryhmät (päivitetty 3.6.2020)


Suunnittelu

 • Jos olette kiinnostuneita järjestämään pararatsastuskilpailun, ota yhteyttä pararatsastuskomitean kilpailuista vastaavaan jäseneen. Komitean jäsenet yhteystietoineen löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/pararatsastuskomitea/komitean-jasenet.
   
 • Pararatsastuksen kilpailukalenteri löytyy KIPA2-kilpailupalveluohjelmassa https://kipa2.ratsastus.fi, kun valitsee lajiksi pararatsastuksen. Kilpailuajankohtaa suunnittellessa kannattaa välttää päällekkäisyyksiä sekä liian lähellä toisia olevia ajankohtia, jotta kisamahdollisuuksia olisi tarjolla tasaisesti ja toisaalta, että kisaajia riittää kaikkiin kilpaiiluihin. Kilpailupäivämäärien lisäksi kannattaa huomioida maajoukkuevalmennukset, joiden päivämäärät löytyvät myös KIPA2-kalenterista.
   
 • Pararatsastustuomareita ei ole kovin paljoa (n. 14 tuomaria), joten varaa kilpailun tuomari hyvissä ajoin. Pararatsastustuomarilista yhteystietoineen löytyy täältä: www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/toimihenkilolistat. Pararatsastuskilpailuissa tuomareina toimivat pararatsastustuomarit, jotka ovat tehtävään täydennyskoulutuksen saaneita kouluratsastustuomareita. Näin ollen heitä voi hyödyntää myös muiden kouluratsastusluokkien arvostelemisessa. Seuratasolla pararatsastustuomari ei ole pakollinen, mutta tuomarikorvausta ei voi saada muuhun kuin pararatsastustuomarin kuluihin ja toisaalta pararatsastustuomari tarvitaan, jos kilpailijat haluavat tehdä seuratasolla kansallisen tason kilpailuihin osallistumiseen oikeuttavia tuloksia. Kansallisen tason kilpailuissa pitää olla vähintään 2 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään yksi on pararatsastustuomari. SM-kilpailuissa pitää olla 3 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään kaksi on pararatsastustuomareita. Steward on pakollinen kansallisen tason kilpailuissa.
   
 • Pararatsastusluokkien lähtömäärät ovat yleensä pieniä, muutamasta ratsastajasta noin kymmeneen. Kehitysvammaisten lainahevoskilpailuissa lähtömäärät ovat hieman suurempia, yleensä noin 20 kilpailijaa.
   
 • Tutustu pararatsastuksen kilpailusääntöihin: saat voimassa olevan version säännöistä osoitteesta www.ratsastus.fi/materiaalit/kilpailusaannot .
   
 • Pararatsastajat luokitetaan toimintakyvyn perusteella eri ryhmiin. Eri ryhmille on tarjolla omat kouluohjelmansa. Ohjelmia on eritasoisia, ja ryhmä/taitotaso määrittävät niissä ratsastettavat askellajit. Ohjelmat löytyvät nettisivulta www.ratsastus.fi/materiaalit/pararatsastuksen-kouluohjelmat . Komitean kilpailuvastaavilta saat vinkkejä sopivien ohjelmien valintaan. Suurin osa pararatsastajien kilpailuista käydään yhtenä luokkana, jossa luokkaan valitaan yksi ohjelma, josta kaikki ratsastavat ko. ohjelmasta tehdyn oman ryhmänsä ohjelman ja prosentit ratkaisevat tulosjärjestyksen. Myös rinnakkaisten ryhmien yhdistäminen on mahdollista.
   
 • Tasavertaisuuden takia samassa luokassa ratsastettavien eri ryhmien ohjelmien tulee olla vaikeustasoltaan rinnasteisia (esimerkiksi kaikki ryhmät ratsastavat FEI:n saman vuoden henkilökohtaisen tai joukkueohjelman).
  - Esimerkki 1: Tarjolla on Special olympics Käynti 1, Ravi 1 ja Laukka 1 ohjelmat. Luokat yhdistetään ja paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta
  - Esimerkki 2: Luokaksi ilmoitetaan Pararatsastajien Joukkueohjelma 2013 ja kaikki osallistujat ratsastavat oman ryhmänsä joukkueohjelman. Paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta.
   
 • Viralliseen kilpailuluokkaan tarvitaan vähintään kolme osallistujaa, mutta epävirallisena rataharjoituksena voidaan ratsastaa myös luokat, joissa on vain 1-2 osallistujaa.
   
 • Merkitse kilpailu KIPA2-kalenteriin. 


Kilpailukutsu

 • Kilpailukutsun laatiminen ja tarkistaminen:
  - KIPA2:n pararatsastuskalenterin kilpailukutsuja voi käyttää pohjana oman kutsun rakentamiseen. Kaikki kilpailukutsut sekä pararatsastuskilpailuista että kouluratsastuskilpailuissa, joissa on pararatsastusluokkia tarkastaa Marjukka Manninen (marjukka.manninen@haapavesi.fi) Pararatsastuksen kilpailusääntöjen mukaan kutsut pitää toimittaa tarkistettavaksi viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailua. Tämän jälkeen tuomariston puheenjohtaja voi vielä tarkistaa kutsun omalta osaltaan.
  - Hyväksytty kutsu tulee alue- ja kansallisen tason kilpailuista julkaista KIPA2:ssa viimeistään neljä viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Myöhässä julkaistavasta kilpailukutsusta peritään järjestäjältä sakkomaksu.
 • Linkin kilpailukutsuun voi julkaista myös SRL Pararatsastus Facebook-ryhmässä
   
 • Jos radan mitat esimerkiksi hallikisoissa poikkeavat normaalista, tästä on oltava maininta kilpailukutsussa. Tämä on erittäin tärkeää muun muassa näkövammaisten kilpailijoiden takia, jotka suorittavat radan laskemalla oikeat suorituskohdat askelten perusteella.

 

Kilpailupäivän järjestelyt

 • Lähtöjärjestys kannattaa tehdä siten, että samat ohjelmat ratsastetaan peräkkäin.
   
 • Kouluradan kirjaimet merkitään kouluratsastuskilpailusääntöjen mukaan. Huomioi, että pararatsastusohjelmien lyhyen radan (rata C) kirjaimet poikkeavat nk. tavallisten kouluohjelmien kirjaimista (samat kirjaimet, mutta järjestys on eri).
   
 • Ratsastajan esittää aluetasolta lähtien kilpailukansliaan SRL:n myöntämän kilpailukortin, josta näkyy ratsastajan tiedot, ryhmä sekä apuvälineet, joita hän saa käyttää. Seuraasolla kilpailukortti ei ole pakollinen. Kilpailukortti palautetaan ratsastajalle eikä siitä oteta esimerkiksi kopioita.  
   
 • Verryttelyalueen valvoja huolehtii normaalien tehtäviensä lisäksi seuraavista asioista:
  - Ryhmien I, II ja III hevosia voi tarvittaessa verrytellä ratsastajan lisäksi valmentaja tai ratsastajan nimeämä henkilö maksimissaan 30 minuuttia vuorokaudessa sisältäen myös alku- ja loppuverryttelyn. Kilpailijan tulee olla hevosensa selässä viimeistään 15 minuuttia ennen arvioitua suoritusaikaa. Ratsastuksen on tapahduttava kansallisissa kilpailuissa stewardin valvonnassa.
  - Näkövammaisille ratsastajille tulee varata mahdollisuus verrytellä turvallisessa paikassa yksin. Ratsastaja käyttää näkövammaisuutta osoittavaa hihanauhaa.
  - Kilpailun järjestäjä voi osoittaa erillisen hevosten juoksutusalueen. Hevosen verryttelyyn voi sisältyä hevosen juoksuttamista ilman ratsastajaa enintään 10 minuuttia, jolloin sivuohjat ja yksi liina sallitaan.

Special Olympics -kilpailut

 • Varaa selkeä-ääninen lukija Special Olympics ratsastajia varten. Tämä ei ole pakollista, mutta toivottavaa ja sujuvoittaa myös kisajärjestelyjä, kun esilukijat eivät vaihdu aina ratsastajan mukana.
   
 • Special Olympics-ohjelmien tulosten laskemisessa voi hyödyntää tuloslaskentapohjaa, joka löytyy täältä: www.ratsastus.fi/materiaalit/pararatsastuksen-kouluohjelmat.
   
 • Special Olympics kilpailuluokissa on suositeltavaa palkita kaikki osallistujat esimerkiksi ruusukkein.

 

Tuloksien julkaiseminen KIPA:ssa (HUOM. PÄIVITYS KÄYNNISSÄ KIPA2-ohjelman mukaiseksi!)

Tuloksia ei voi siirtää suoraan tulosohjelma Equipesta KIPA:an, joten tässä ohje tuloksien syöttämiseen KIPA:an:

 • Mene KIPA:ssa lähtöluettelo luokittain -kohtaan.
 • Avaa lähtöluettelo ja paina oikeasta alanurkasta muokkaa –nappia.
 • Lisää lähtöjärjestysnumeroksi ratsastajan saama sijaluku. Jos tuloslistalla on hylättyjä, keskeyttäneitä, luokan ulkopuolella ratsastaneita tai ei-startanneita, niille lisätään sijaluvuksi 99. Tallenna ja tee tämä kaikille luokille.
 • Mene tulokset luokittain –kohtaan. Tarkista, että luokkaan on merkitty oikea sijoittuneiden määrä ja oikeat palkintosummat jokaiselle sijoittuneelle. Jos kilpailussa ei ole ollut rahapalkintoja, palkintosumma on kuitenkin merkittävä (0 e).
 • Paina ”Tulosluettelo”-kohtaan. Merkitse ”Sija”-kohtaan oikea sijaluku. Tallenna. Tämän jälkeen tulee ruutuun näkyviin ”Lisää tulos”-painike - paina sitä.
 • Lisää tuloksiisin kokonaispisteet, sija-kohtaan sijoitus ja prosentteihin kokonaisprosentti kolmella desimaalilla. ”Järjestys”-kohdasta ei tarvitse välittää.
 • Jos tulos on syötetty väärin, pääsee sitä muokkaamaan klikkaamalla ”Pisteet”-sarakkeen yhteispistemäärää.
 • Jos nimeä ei löydy tuloslistasta eikä ole tarkempaa tietoa poisjäännistä (luvallinen/luvaton), merkitään ”Tila”-kohdan alasvetovalikosta ratsastajalle ”Ei osallistu”. Jos tiedossa on, onko poisjäänti luvaton vai luvallinen, merkitään tieto ”Tila”-kohtaan, jolloin ratsastajan ostoskori päivittää palautuksen sen mukaisesti. Myös hylätyt ja keskeyttäneet tule merkitä ”Tila”-kohtaan.
 • Kun tulokset on syötetty kaikkiin luokkiin, mennään kohtaan ”Kaikki tulokset” ja merkitään joka luokan perään raksi ruutuun ”Julkaise tulokset. Merkitse yleisömäärä (arvio). Paina sivun alaosasta ”Julkaise tulokset”.


Palkinnot ja palautukset hoidetaan kuten muissakin kilpailuissa.

 • Tarkista vielä, että jokaisessa luokassa on merkittynä oikea palkintosumma sijoittuneille. Sen jälkeen merkitse jokaiseen luokan perään raksi ruutuun ”Maksa palkinnot”. Paina sivun alaosasta ”Maksa palkinnot”. Tämä on tehtävä, vaikka luokassa olisi jaettu vain ruusuke- ja esinepalkintoja.
 • Tämän jälkeen tulokset ovat kaikkien nähtävissä.
 • Jos seurakilpailuun on ilmoittauduttu muulla tavoin kuin KIPA:n kautta, tulokset lisätään KIPA:an liitetiedostona "Kilpailun tiedot/Lisää tiedosto" -kohdasta. 
   

Tuomarituki

Tuomarituki haetaan kilpailujen jälkeen tuomarikustannusten kattamiseen todellisten kulujen mukaan, kuitenkin enintään 100 euroa/kilpailu. Kulun korvaamisen ehdot ovat:

 • Tuomarilla on pararatsastustuomarioikeudet.
 • Kilpailu on ollut ajoissa tiedossa ja kilpailukutsu on toimitettu tarkastettavaksi sääntöjen mukaisesti vähintään kuusi viikko ennen kilpailua.
 • Kilpailuissa on tarjolla ohjelmia kaikille pararatsastusryhmille joko omina luokkinaan tai yhdistettyinä ja/tai Special Olympics –ohjelmat käynti-, ravi- ja laukkaratsastajille.
 • Pararatsastusluokissa on yhteensä vähintään viisi osallistujaa. Alue- ja kansallisissa kilpailuissa riittää kolme osallistujaa, jos kilpailu on merkitty KIPA2:en edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä ja muilta osin kilpailu täyttää tuen myöntämisen ehdot.
 • Komitea voi perustelluista syistä myöntää tuen myös kilpailulle, joka ei täytä kaikkia tuen myöntämisen ehtoja.

Tukea haetaan pararatsastuskomitealta täyttämällä tukianomus https://my.surveypal.com/pararatsastuskilpailujen-tuomarituki


Lainahevoskilpailut

Kehitysvammaisten Special Olympics-ratsastuskilpailut kilpaillaan aina kilpailunjärjestäjän hankkimilla lainahevosilla. Myös muissa seuratason pararatsastuskilpailuissa on toisinaan tarjolla lainahevosmahdollisuus.

 • Varmista yhteistyötallin kanssa, että käytössä on riittävästi samantasoisia hevosia kilpailijoita varten. Jos järjestäjällä on mahdollisuus antaa ratsastajalle lainaksi hevonen, järjestäjä ilmoittaa tästä kutsussa. Kutsussa tulee olla vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hevosvuokrasta ja sen maksamisesta.
   
 • Lainahevosten pitää olla kilpailuihin sopivia ja taidoiltaan vastata ratsastettavaa luokkaa ja ryhmää. Hevosten jakamisessa ratsastajille tulee turvallisuuteen ja tasapuolisuuteen kiinnittää huomiota.
   
 • Jos mahdollista, järjestä lainahevosella kilpaileville mahdollisuus kokeilla hevosia ennen kilpailua. 
   
 • Varaa riittävästi hevosavustajia sekä hevosten kanssa toimimiseen että kilpailijoiden ohjaamiseen. Mikäli kilpailija tarvitsee henkilökohtaista avustajaa, hän tuo avustajan tullessaan, mutta uudella tallilla ja lainahevosella kilpaillessaan, kilpailija tarvitsee ohjeita ja ohjausta ennen ja jälkeen suorituksensa.
   
 • Avustajalla ja hevosella koodi, numero, väri tai muu tunniste, josta he tunnistavat toisensa.

 

Jos seurassanne on pararatsastaja

 • Kysy ratsastajalta tai hänen huoltajaltaan, haluaisiko ratsastaja osallistua seuranne järjestämiin kilpailuihin, jos tarjolla olisi hänelle sopivia luokkia. Jos kiinnostusta on, jatkakaa suunnittelun kautta toteutukseen.
   
 • Pararatsastajat voivat osallistua myös kisajärjestelyihin seuran käytäntöjen mukaisesti (mahdolliset vamman asettamat rajoitteet huomioiden).
   
 • Jos luokkaan ei tule tarpeeksi osallistujia, jotta se voisi olla virallinen, kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus radan ratsastamiseen ”rataharjoituksena”.