Kilpailuiden järjestäminen

Pararatsastusluokan järjestäminen kouluratsastuskilpailujen yhteydessä onnistuu pienin lisäjärjestelyin. Jos järjestäjällä on kokemusta tavallisten kouluratsastuskilpailujen järjestämisestä, ei pararatsastuskilpailujen järjestelyt poikkea niistä kuin pienin yksityiskohdin, jotka käydään läpi alla.

SRL on koostanut kilpailujenjärjestämisestä oppaan, jossa on yleistä tietoa ja vinkkejä kisojen järjestämiseen. Opas löytyy täältä.

Luokitellut pararatsastajat (päivitetty 20.2.2024) - lista luokitteluryhmistä kilpailujärjestäjien käyttöön


Suunnittelu

 • Pararatsastuksen kilpailukalenteri löytyy kilpailupalveluohjelma KIPA:sta. Kilpailuajankohtaa suunnittellessa kannattaa välttää päällekkäisyyksiä sekä liian lähellä toisia olevia ajankohtia, jotta kisamahdollisuuksia olisi tarjolla tasaisesti ja toisaalta, että kisaajia riittää kaikkiin kilpailuihin. Kilpailupäivämäärien lisäksi kannattaa huomioida maajoukkuevalmennukset, joiden päivämäärät löytyvät myös KIPA:sta.
   
 • Pararatsastustuomareita ei ole kovin paljon, joten varaa kilpailun tuomari hyvissä ajoin. Pararatsastustuomarit yhteystietoineen löytyvät toimihenkilölistalta. Pararatsastuskilpailuissa tuomareina toimivat pararatsastustuomarit, jotka ovat tehtävään täydennyskoulutuksen saaneita kouluratsastustuomareita. Näin ollen heitä voi hyödyntää myös muiden kouluratsastusluokkien arvostelemisessa. Seurakilpailuissa pararatsastustuomari ei ole pakollinen, mutta tuomarikorvausta ei voi saada muuhun kuin pararatsastustuomarin kuluihin ja toisaalta pararatsastustuomari tarvitaan, jos kilpailijat haluavat tehdä seurakilpailuissa kansallisiin kilpailuihin osallistumiseen oikeuttavia tuloksia. Kansallisissa kilpailuissa pitää olla vähintään 2 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään yksi on pararatsastustuomari. SM-kilpailuissa pitää olla 3 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään kaksi on pararatsastustuomareita. Steward on pakollinen kansallisissa kilpailuissa.
   
 • Pararatsastusluokkien lähtömäärät ovat yleensä pieniä, muutamasta ratsastajasta noin kymmeneen. Kehitysvammaisten lainahevoskilpailuissa lähtömäärät ovat hieman suurempia, yleensä noin 20 kilpailijaa.
   
 • Tutustu pararatsastuksen kilpailusääntöihin.
   
 • Pararatsastajat luokitetaan toimintakyvyn perusteella eri ryhmiin. Eri ryhmille on tarjolla omat kouluohjelmansa. Ohjelmia on eritasoisia, ja ryhmä/taitotaso määrittävät niissä ratsastettavat askellajit. Ohjelmat löytyvät täältä. Komitean kilpailuvastaavilta saat vinkkejä sopivien ohjelmien valintaan. Suurin osa pararatsastajien kilpailuista käydään yhtenä luokkana, josta kaikki ratsastavat ko. ohjelmasta tehdyn oman ryhmänsä ohjelman ja prosentit ratkaisevat tulosjärjestyksen. Myös rinnakkaisten ryhmien yhdistäminen on mahdollista. HUOM. Luokassa voi sijoittua vain, mikäli siinä on vähintään kolme osallistujaa. Mikäli luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme kilpailijaa, hyväksytty tulos oikeuttaa kuitenkin lajisääntöjen mukaiseen kvalifikaatioon.
   
 • Tasavertaisuuden takia samassa luokassa ratsastettavien eri ryhmien ohjelmien tulee olla vaikeustasoltaan rinnasteisia (esimerkiksi kaikki ryhmät ratsastavat FEI:n saman vuoden henkilökohtaisen tai joukkueohjelman).
  - Esimerkki 1: Tarjolla on Special olympics Käynti 1, Ravi 1 ja Laukka 1 ohjelmat. Luokat yhdistetään ja paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta
  - Esimerkki 2: Luokaksi ilmoitetaan Pararatsastajien Joukkueohjelma 2013 ja kaikki osallistujat ratsastavat oman ryhmänsä joukkueohjelman. Paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta.
   
 • Merkitse kilpailu KIPA:n kalenteriin. Ohjeet kilpailun lisäämiseen löytyvät täältä. Seurakilpailuita voi lisätä KIPA:an pitkin vuotta, aluekilpailuista päättää aluejaostot ja kansallisista kilpailuista pararatsastuskomitea.
   
 • Ns. tavallisten kouluratsastuskilpailujen yhteydessä olevista pararatsastusluokista tulee olla maininta kilpailukutsun erityismääräyksissä esim. ”Kouluratsastuskilpailujen yhteydessä ratsastetaan myös pararatsastusluokka/-luokkia, jotka huomioidaan kilpailuaikatauluja laadittaessa.”

 

Kilpailukutsu

 • Kilpailukutsun laatiminen ja tarkistaminen:
  - KIPA:n pararatsastuskalenterin kilpailukutsuja voi käyttää pohjana oman kutsun rakentamiseen.
  - Mikäli kilpailuissa on käytössä Equipe, KIPA:n kutsuun suositellaan laittamaan kaikki ryhmät omana luokkanaan (kuva 1). Kutsuun voi myös laittaa ryhmät valmiiksi yhdistettynä (kuva 2). Mikäli ryhmät ovat yhdistettynä KIPA:n kutsussa ja kilpailuissa käytetään Equipea, tulee ratsukot siirtää Equipessa omien ryhmiensä luokkiin manuaalisesti, sillä jokainen ryhmä ratsastaa eri kouluohjelman.

Esimerkit luokkien merkkaamisesta kutsuun:

Kuva 1

Kuva 2

 

 • Kaikki kilpailukutsut sekä pararatsastuskilpailuista että kouluratsastuskilpailuissa, joissa on pararatsastusluokkia, tarkastaa ja hyväksyy tuomariston puheenjohtaja (TPJ) sekä Osmo Metsälä, osmo.metsala@pp.inet.fi. Pararatsastuksen kilpailusääntöjen mukaan kutsut pitää toimittaa tarkistettavaksi viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailua. Hyväksytty kutsu tulee alue- ja kansallisista kilpailuista julkaista KIPA:ssa viimeistään neljä viikkoa ennen kilpailujen ajankohtaa. Myöhässä julkaistavasta kilpailukutsusta peritään järjestäjältä sakkomaksu.
 • Linkin kilpailukutsuun voi julkaista myös SRL Pararatsastus Facebook-ryhmässä
   
 • Jos radan mitat esimerkiksi hallikisoissa poikkeavat normaalista, tästä on oltava maininta kilpailukutsussa. Tämä on erittäin tärkeää muun muassa näkövammaisten kilpailijoiden takia, jotka suorittavat radan laskemalla oikeat suorituskohdat askelten perusteella.
 • Luokkien siirto KIPA:sta Equipeen:
  - Mikäli ryhmät on lisätty KIPA:ssa omina luokkinaan, ratsukoita ei tarvitse enää Equipessa siirtää omiin luokkiin. Mikäli ryhmät ovat KIPA:ssa yhdistettynä, ratsukot siirretään Equipessa omien ryhmiensä luokkiin manuaalisesti.

 • HUOM! Mikäli kaikkiin luokkiin ei tule ilmoittautuneita, älä poista kisakutsusta tyhjiä luokkia! Alkuperäiset tarjotut luokat on tärkeää säilyttää, niin tilastoinnin kuin tuomarituen hakemisen kannalta.

 

Kilpailupäivän järjestelyt

 • Pararatsastusluokkien aikataulu tulee julkaista samanaikaisesti saman kilpailun kilpailijatiedotteissa. Luokkien aikatauluja suunnitellessa tulee huomioida pararatsastajien erityisvaatimukset siten, että ratsastajilla on mahdollisuus rauhalliseen ja turvalliseen verryttelyyn.
   
 • Lähtöjärjestys kannattaa tehdä siten, että samat ohjelmat ratsastetaan peräkkäin.
   
 • Kouluradan kirjaimet merkitään kouluratsastuskilpailusääntöjen mukaan. Huomioi, että pararatsastusohjelmien lyhyen radan (rata C) kirjaimet poikkeavat nk. tavallisten kouluohjelmien kirjaimista (samat kirjaimet, mutta järjestys on eri).
   
 • Ratsastajan tulee esittää alue- ja kansallisissa kilpailuissa kilpailukansliassa SRL:n myöntämä kilpailukortti, josta näkyy ratsastajan tiedot, ryhmä sekä apuvälineet, joita hän saa käyttää. Seurakilpailuissa kilpailukortti ei ole pakollinen. Kilpailukortti palautetaan ratsastajalle eikä siitä oteta esimerkiksi kopioita.  
   
 • Verryttelyalueen valvoja huolehtii normaalien tehtäviensä lisäksi seuraavista asioista:
  - Ryhmien I, II ja III hevosia voi tarvittaessa verrytellä ratsastajan lisäksi valmentaja tai ratsastajan nimeämä henkilö maksimissaan 30 minuuttia vuorokaudessa sisältäen myös alku- ja loppuverryttelyn. Kilpailijan tulee olla hevosensa selässä viimeistään 15 minuuttia ennen arvioitua suoritusaikaa. Ratsastuksen on tapahduttava kansallisissa kilpailuissa stewardin valvonnassa.
  - Näkövammaisille ratsastajille tulee varata mahdollisuus verrytellä turvallisessa paikassa yksin. Ratsastaja käyttää näkövammaisuutta osoittavaa hihanauhaa.
  - Kilpailun järjestäjä voi osoittaa erillisen hevosten juoksutusalueen. Hevosen verryttelyyn voi sisältyä hevosen juoksuttamista ilman ratsastajaa enintään 10 minuuttia, jolloin sivuohjat ja yksi liina sallitaan.
   

Special Olympics -kilpailut

 • Varaa selkeä-ääninen lukija Special Olympics -ratsastajia varten. Tämä ei ole pakollista, mutta toivottavaa ja sujuvoittaa myös kisajärjestelyjä, kun esilukijat eivät vaihdu aina ratsastajan mukana.
   
 • Special Olympics -ohjelmien tulosten laskemisessa voi hyödyntää tuloslaskentapohjaa.
   
 • Special Olympics -kilpailuluokissa on suositeltavaa palkita kaikki osallistujat esimerkiksi ruusukkein.

 

Luokkien yhdistäminen ja tulosten julkaiseminen

 • Mikäli kilpailuissa halutaan yhdistää luokkia, voi yhdistettävien luokkien lopputulokset laskea excel-taulukossa yhteen. Mikäli kilpailussa on käytössä Equipe, tulokset voidaan laskea yhteen excel-taulukossa tai Equipessa pisteyhteenvetoa käyttämällä, jossa eri ryhmien ratsastajien tulokset saadaan yhdistettyä. Katso Equipe-ohje PISTEYHTEENVETO
   
 • Sijat voi järjestää Equipessa lisäämällä sijaluvut manuaalisesti. Katso Equipe-ohje MANUAALINEN SIJALUKU. Tämän jälkeen tulokset siirtyvät jokainen ryhmä omana luokkanaan Kipaan, mikäli Kipassa ryhmät ovat alun perin olleet omissa luokissaan. Muussa tapauksessa tulokset lisätään Kipaan manuaalisesti. Ohje tulosten muokkaamiseen ja julkaisemiseen KIPA:ssa täällä. Huom. muista tarkistaa ratsukon sijaluku ja sijoittuneiden määrä, mikäli luokkía on yhdistetty ja palkittu yhdistetyn luokan tuloksien mukaisesti. Yhdistetyn luokan yhteistulokset on suositeltavaa ladata pdf-tiedostona kilpailukutsuun.
   
 • Pararatsastusluokkien tulokset tulee lisätä liitteenä viivytyksettä Equipeen ja KIPA:an. Mikäli Equipeen on siirtynyt Kipasta tyhjiä luokkia, älä julkaise näiden tuloksia Equipe Onlineen.
   
 • Ohje palkintojen maksuun täällä.

 

Tuomarituki

Tuomarituki haetaan kilpailujen jälkeen tuomarikustannusten kattamiseen todellisten kulujen mukaan, kuitenkin enintään 100 euroa/kilpailu. Kulun korvaamisen ehdot ovat (päivitetty 11/2023):

 • Tuomarilla on pararatsastussäännöissä määritetyt kilpailutason mukaiset tuomarioikeudet (KSVIII, 802.6)
 • Kilpailu on ollut ajoissa tiedossa ja kilpailukutsu on toimitettu tarkastettavaksi sääntöjen mukaisesti vähintään kuusi viikkoa ennen kilpailua.
 • Kilpailuissa on tarjolla ohjelmia kaikille pararatsastusryhmille joko omina luokkinaan tai yhdistettyinä ja/tai Special Olympics –ohjelmat käynti-, ravi- ja laukkaratsastajille. Huomioithan, että kilpailukutsussa tulee olla alkuperäiset, tarjotut luokat näkyvillä, vaikka niissä ei olisi ilmoittautuneita.
 • Pararatsastusluokissa on vähintään kolme osallistujaa.
 • Komitea voi perustelluista syistä myöntää tuen myös kilpailulle, joka ei täytä kaikkia tuen myöntämisen ehtoja.

Tukea haetaan pararatsastuskomitealta täyttämällä tukianomus täällä. Tukianomukseen tulee lisätä liitteeksi kopio/kuva paratuomarin matkalaskusta.

 

Lainahevoskilpailut

Kehitysvammaisten Special Olympics-ratsastuskilpailut kilpaillaan aina kilpailunjärjestäjän hankkimilla lainahevosilla. Myös muissa seuratason pararatsastuskilpailuissa on toisinaan tarjolla lainahevosmahdollisuus.

 • Varmista yhteistyötallin kanssa, että käytössä on riittävästi samantasoisia hevosia kilpailijoita varten. Jos järjestäjällä on mahdollisuus antaa ratsastajalle lainaksi hevonen, järjestäjä ilmoittaa tästä kutsussa. Kutsussa tulee olla vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hevosvuokrasta ja sen maksamisesta.
   
 • Lainahevosten pitää olla kilpailuihin sopivia ja taidoiltaan vastata ratsastettavaa luokkaa ja ryhmää. Hevosten jakamisessa ratsastajille tulee turvallisuuteen ja tasapuolisuuteen kiinnittää huomiota.
   
 • Jos mahdollista, järjestä lainahevosella kilpaileville mahdollisuus kokeilla hevosia ennen kilpailua. 
   
 • Varaa riittävästi hevosavustajia sekä hevosten kanssa toimimiseen että kilpailijoiden ohjaamiseen. Mikäli kilpailija tarvitsee henkilökohtaista avustajaa, hän tuo avustajan tullessaan, mutta uudella tallilla ja lainahevosella kilpaillessaan, kilpailija tarvitsee ohjeita ja ohjausta ennen ja jälkeen suorituksensa.
   
 • Avustajalla ja hevosella koodi, numero, väri tai muu tunniste, josta he tunnistavat toisensa.

 

Jos seurassanne on pararatsastaja

 • Kysy ratsastajalta tai hänen huoltajaltaan, haluaisiko ratsastaja osallistua seuranne järjestämiin kilpailuihin, jos tarjolla olisi hänelle sopivia luokkia. Jos kiinnostusta on, jatkakaa suunnittelun kautta toteutukseen.
   
 • Pararatsastajat voivat osallistua myös kisajärjestelyihin seuran käytäntöjen mukaisesti (mahdolliset vamman asettamat rajoitteet huomioiden).
   
 • Jos luokkaan ei tule tarpeeksi osallistujia, jotta se voisi olla virallinen, kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus radan ratsastamiseen ”rataharjoituksena”.