Lions-tuki

Lionsien Vermo-toimikuntaan kuuluu Lionsklubien jäseniä sekä edustajat Suomen Ratsastajainliitosta sekä Vermon raviradalta. Toimikunnan tarkoituksena on kerätä varoja pararatsastukselle järjestämällä tapahtumia Vermossa.

Mihin tarkoitukseen ja kuka tukea voi saada?
Tukea voivat saada sekä yksittäiset että ryhmät seuraavin ehdoin:

• Tuki on kohdennettu aloittamisvaiheen kuluihin (esim. alkeiskurssimaksuun). Sitä myönnetään erityisryhmiin kuuluville, Uudellamaalla asuville alle 25-vuotiaille ratsastajille, jotka eivät saa taloudellista tukea ratsastusharrastukseensa muualta. Uudellamaalla asuvat ovat etusijalla sen takia, että tuki tulee pääkaupunkiseudun Lionsklubeilta.
• Uudellamaalla toimivat vammaisryhmät (esim. koulut, asuntolat, yhdistykset) voivat saada tukea ratsastuksen lajikokeilun/tutustumispäivän järjestämiseen. Ryhmästä suurimman osan täytyy olla alle 25-vuotiaita.
• Alkeiskurssi käydään ja lajikokeilut tehdään jollain Suomen Ratsastajainliiton jäsentallilla tai SRL:n hyväksymän pararatsastusohjaajan ohjauksessa. Linkki tallihakuriin ja lista pararatsastusohjaajista www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/missa-voi-ratsastaa/

Miten tukea haetaan?
Tukea voi hakea milloin vain, erillistä hakuaikaa ei ole. 

Kuinka paljon tukea voi saada ja minkä verran tukea on jaettavissa?
Tukisumma alkeiskursseihin on korkeintaan 50 prosenttia kuluista ja max. 230 euroa/henkilö. Lajikokeilun tukisumma on korkeintaan 50 prosenttia kuluista ja max. 500 euroa/ryhmä.

Jaettavan tuen määrä vaihtelee vuosittain sen mukaan, kuinka paljon tuottoja Lionsien Vermo-toimikunta onnistuu hankkimaan. Tavallisesti tukea on pystytty jakamaan muutamia tuhansia euroja vuodessa. Yhteensä parin vuosikymmenen aikana tukea on vammaisratsastukselle jaettu yli 100 000 euroa!

Tuen hakeminen
Tukea haetaan täyttämällä ja lähettämällä sähköinen hakulomake. Yksittäisille hakijoille ja ryhmille on omat hakulomakkeet. Tuki voidaan maksaa vasta toteutuneita kuluja eli kuittia/kuitteja vastaan. Ennakkopäätös tuen myöntämisestä voidaan kuitenkin tehdä jo ennen syntyneitä kuluja.

Tukipäätöksistä ja maksuliikenteestä huolehtii Lionsien Vermo-toimikunta.

Lions-toimikunnalla on oikeus myöntää tukea myös muuhun pararatsastusta edistävään toimintaan.

Linkit sähköisiin hakulomakkeisiin
Yksittäiset hakijat: https://my.surveypal.com/Lions-tukihaku
Ryhmät: https://my.surveypal.com/Lions-tukihaku-ryhmille


Lions-klubien kummiratsastajat
Muutamat pääkaupunkiseudun Lions-klubit ovat sitoutuneet ottamaan kummiratsastajan, jonka ratsastusharrastusta he tukevat taloudellisesti noin 200-230 eurolla vuodessa (korkeintaan 50% kuluista). Tukipäätökset Lionsklubit tekevät aina vuodeksi kerrallaan. Rahaliikenteestä huolehtivat Lionsklubit tai Lionsklubien Vermo-toimikunta.

Kummiratsastajaksi voi hakea Uudellamaalla asuva alle 25-vuotias vammaisratsastaja, joka ei saa taloudellista tukea ratsastusharrastukseensa muualta. Vermo-toimikunnan Lions-tuki on varattu alkeiskurssikuluihin ja ryhmien tutustumispäiviin, kun taas kummiratsastajaksi voivat hakea pidempään ratsastaneet täyttämällä hakulomakkeen.

Sähköisesti täytettävä hakulomake: https://my.surveypal.com/Lions-tukihaku-kummiratsastaja