Esteettömyys

Esteettömyys talliympäristössä

Esteettömyydellä tarkoitetaan vaivatonta liikkumista talliympäristössä. Käytännössä tämä tarkoittaa helppoa liikkumista ulkoalueilla, helppoa pääsyä rakennuksiin, helppoa liikkumista rakennuksissa ja selkeitä opasteita ja neuvontaa. Esteettömyydestä hyötyvät kaikki, ja erityisesti henkilöt, joilla on liikkumisen, näkemisen ja esimerkiksi hahmottamisen ongelmia.

Helpointa ja kattavinta on huomioida esteettömyys jo suunnitteluvaiheessa. Hyviä toimenpiteitä esteettömyyden lisäämiseksi voi tehdä kuitenkin myös vanhoihin tiloihin jopa ilmaiseksi tai pienin kustannuksin.

SRL on julkaissut Kaikille avoin ratsastuskoulu - minkälainen voisi olla esteetön ratsastuskoulu? -vihkosen. Vihkosessa on vinkkejä, joiden avulla talliympäristöstä saadaan pienilläkin toimenpiteillä esteettömämpi.

Kaikille avoin ratsastuskoulu (pdf)

Helppo saavutettavuus on myös osa esteettömyyttä

  • Miten uusi ratsastaja saa tietoa ratsastuskouluista ja millaista tietoa hän saa
  • Miten ratsastaja ottaa helposti yhteyttä ratsastuskouluun
  • Miten hän pääsee tulemaan ratsastuskoululle
     

Ramppi

Ramppiin kuuluu luiska ja tasanne sekä mahdollisesti rappuset. Ramppi helpottaa selkään nousua, ja sitä voivat hyödyntää kaikki ratsastajat. Välttämätön se on ratsastajille, jotka eivät pysty nousemaan selkään maan tasolta kuten useimmat pyörätuolia käyttävät ratsastajat.

SRL on teettänyt rampin rakentamista, rakennuttamista tai tilaamista varten rakennepiirustukset: 

Ramppi puutasot
Huom. rampin poikkirimojen pituutta ei ole piirroksessa määritelty, mutta ne pitää tehdä niin kapeiksi, että pyörätuolin renkaat mahtuvat kulkemaan rimojen molemmin puolin.

Ramppi terästasot

Rakennepiirustukset eivät täytä rakennusmääräysten vaatimuksia luiskan jyrkkyydestä; niiden mukaan luiskan pitäisi olla pidempi. Luiska voi kuitenkin olla näiden piirustusten mukainenkin, koska tarkoituksena on, että pyörätuolia käyttävillä on avustaja mukana ramppia käytettäessä. Mahdollisuuksien mukaan luiskaa voi pidentää, jos tilaa riittää.

Ramppi sijoitetaan paikkaan, josta sitä on kätevä käyttää. Se voi olla sisällä tai ulkona. Hevosten tulisi päästä kulkemaan rampille suoraan ja lähtemään siitä myös suoraan liikkeelle.
Hevoset on totutettava rampilta selkään nousemiseen. 

Kuvia puisesta, rakennepiirroksen mukaisesti toteutetusta rampista, jonka Korpilahden Ratsastajat ry on rakennuttanut Suojakallion kentän reunaan. Rakentajana toimi Seppo Vainikainen. Kestopuisen rampin materiaalikustannukset ilman alennuksia ovat noin 500-600 euroa ja työaikaa rakentamiseen kului pari päivää.

Kuvat: Riikka Halttunen/KoRa
 

Esimerkki metallitasoisesta rampista. Metallitasoisia ramppeja voi ostaa muun muassa apuvälinevalmistajilta.

SRL:n pararatsastuskomitea on saanut kuvassa olevan, Tampereen Liikuntamaassa ratsastussimulaattorilla käytetyn, rampin lainaksi EN-apuvälineeltä. Heiltä tilattaessa sinkitystä teräksestä valmistetun rampin osat maksavat noin 2500-3700 euroa riippuen varusteista (mm. portti, portaat). Rampin voi koota helposti itse. Ramppi valmistetaan tilauksesta, ja siinä voidaan huomioida tilaajan toiveet ja toteuttaa ramppi vaikka puulla maisemoituna. Lisätietoja:
www.en-apuvälineet.fi .


Esteettömyyskartoitus

Esteettömyyskartoitus tuottaa objektiivista, suositukset ja määräykset sekä tilojen eri käyttäjäryhmiä huomioivaa informaatiota kiinteistön ja/ tai muun ympäristön esteettömyydestä.

Esteettömyyskartoituksen avulla saadaan tehokkaasti selvitettyä kartoituskohteen esteettömyyden taso. Tarkastelun kohteena on kiinteistön käytettävyys, turvallisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Kohde kartoitetaan myös näkö- ja kuuloympäristön osalta. Esteettömyyskartoituksen tuloksena saadaan toimenpide-ehdotukset ja tarkat mitoitusohjeet sisältävä esteettömyyskartoitusraportti. Raportti toimii hyvänä pohjana esimerkiksi kohteen peruskorjaukselle tai pienemmillekin muutostöille. Raporttia hyödyntämällä tilat ja toimintaympäristö voidaan suunnitella esteettömiksi palvelemaan kaikkia kohteen käyttäjiä ja parantamaan heidän omatoimista selviytymistään ympäristössä.

Koulutetuista esteettömyyskartoittajista löytyy lista täältä: https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyyskartoittajat
Heistä yksi, Eeva Kaartinen, on erikoistunut erityisesti tallien ja talliympäristöjen kartoituksiin ja on itse niin pararatsastaja kuin kansainvälinen pararatsastustuomari. Jos haluat Eevan tekemään tallinne esteettömyyskartoituksen, ota yhteyttä häneen kaartinen.eeva@gmail.com tai 040 939 5898.

 

Linkkejä ja lisätietoja

www.invalidiliitto.fi/esteettomyys
- Tietoa ja työkaluja esteettömään rakentamiseen ja asumiseen sekä liikkumiseen. Tieto-osio sisältää runsaasti käytännönläheisiä ohjeita kuvineen, tietoa lainsäädännöstä sekä laajan listan teemaa käsittelevistä julkaisuista. Verkkopalvelua ylläpitää Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE.


www.kynnyskonsultit.fi
- Esteetömyyteen ja saavutettavuuteen erikoistuneita konsulttipalveluita, joita kannattaa hyödyntää muun muassa rakennusten ja tilojen suunnitteluvaiheessa.


Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapaikkajulkaisusarjasta:

Nro 93 Esteetön luontoliikunta, tekijät Irma Verhe, Marko Ruti ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry, kustantaja: Rakennustieto Oy, 2007
- Kirja esittelee esteettömän luontoympäristön ratkaisuja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Kirja keskittyy rakennetun luontoliikkumisympäristön toimivaan mitoitukseen, käyttömukavuuteen ja -turvallisuuteen. Runsaasti kuvitettu opas antaa virikkeitä ja malleja luontoliikkumisympäristöjen kehittämiseen. Päämääränä on toimintaa tukevan ympäristön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen. Kirja on suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, rakentajille, toiminnan järjestäjille ja ylläpitäjille sekä esteetöntä liikkumisympäristöä tarvitseville.

Nro 106 Esteettömät sisäliikuntatilat, tekijä Nina Kilpelä ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, kustantaja: Rakennustieto Oy, 2013
- Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja esittelee erilaisia ratkaisuja, joiden avulla liikuntatilat soveltuvat mahdollisimman laajoille käyttäjäryhmille. Runsaasti kuvitettu kirja antaa esimerkkejä kaikkien liikuntaympäristöjen kehittämiseen. Kirja keskittyy tilojen toimivaan mitoitukseen ja varusteluu, ja esittelee myös vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan suorituspaikkojen esteettömiä ratkaisuja.
- Julkaisu on kokonaan uudistettu painos vuonna 1997 ilmestyneestä Esteettömät liikuntatilat -kirjasta. Kirja on suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, rakentajille, toiminnan järjestäjille sekä ylläpitäjille, mutta myös kaikille esteetöntä liikkumisympäristöä tarvitseville.

Kirjojen tilaukset ja muuta materiaalia esteettömyydestä: www.paralympia.fi/palvelut/materiaalit/esteettomyys