Pararatsastuksen tukimahdollisuuksia

Useimmat pararatsastajat vastaavat harrastus- ja mahdollisista kilpailukuluistaan samaan tapaan kuin muutkin eli itse. On olemassa kuitenkin joitain tukimahdollisuuksia, joista on koottu tietoa näille sivuille. Osa tukimuodoista on suunnattu vähävaraisille ja osa nimenomaan erityisryhmiin kuuluville.

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, kun hän sitä tarvitsee vammansa tai sairautensa johdosta suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Yksi tällainen toiminto ovat harrastukset. Harrastuksia varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Lisäksi on mahdollisuus myös vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Kysy omalta sosiaalityöntekijältäsi mahdollisuuksia näihin tukiin. Voit myös tutustua tukimahdollisuuksiin tarkemmin Sosiaaliturvaoppaasta.

Suomen Paralympiakomitean sivuilla on kattava listaus erilaisista tukimahdollisuuksista: www.paralympia.fi/palvelut/apurahat-ja-tuet

Muita tukimahdollisuuksia:

  • Lionsien Vermo-toimikunnan tuki Uudellamaalla asuville alkeiskursseihin ja tutustumispäiviin, tarkemmat tiedot ja linkki hakulomakkeeseen: www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/tukimahdollisuuksia/lions-tuki. Samalla sivulla myös tietoa miten pääkaupunkiseudulla asuvat voi hakea Lions-klubien kummiratsastajaksi. 
  • Pelastakaa lapset ry:n harrastetuki on suunnattu erityisesti niille alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastaminen on uhattuna perheen tiukan talouden vuoksi. Taloudellista tukea voidaan antaa mm. harrastusvälineisiin, tunti- ja kausimaksuihin sekä harrastusmatkoihin todellisten kulujen perusteella. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Lisäteietoja ja hakulomakkeet PeLan sivuilla: www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/oppimateriaali-ja-harrastustuki/
  • Tukikummit -avustuksia voi hakea seurakuntien diakoniatyön kautta. Tarkemmat tiedot www.tukikummit.fi ja ota yhteyttä lähimmän evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyöhön.
  • Kehitysvammaisten tukiliitto myöntää rahastoista apurahoja sekä kehitysvammaisten omille ryhmille että yksittäisille kehitysvammaisille hakijoille, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta. Apurahaa voi hakea aikuisopiskeluun, harrastuksiin tai esimerkiksi tapahtumiin osallistumista varten. Lisätietoja Tukiliiton nettisivuilta www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tukiliiton-apurahat
  • Hope yhdistys auttaa vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä sekä huostaanotettuja lapsia, lisätietoja: www.hopeyhdistys.fi