Koulutus

Kurssiajankohdat ja -kutsut julkaistaan pararatsastuksen tapahtumakalenterissa sekä SRL:n koulutus- ja tapahtumakalenterissa.

Pararatsastajan avustajakurssi

Kurssin nimi vaihtui lajinimimuutoksen myötä vuonna 2019 vammaisratsastuksen peruskurssista pararatsastajan avustajakurssiksi.

SRL järjestää 1-2 kurssia vuodessa, max. 16 osallistujaa kurssi.

Kenelle?

Avoin kaikille pararatsastuksesta kiinnostuneille, pararatsastuksessa avustajina/taluttajina toimiville ja pararatsastuksen ohjaajiksi haluaville.

Tavoite
Tavoitteena on kouluttaa avustajia ja taluttajia paravammaisratsastustunneille. Peruskurssi on myös pararatsastusohjaajakoulutuksen ensimmäinen osa (voimassa 10 vuotta).

Pääsyvaatimukset
Ratsastuksen ja hevostaitojen perustaidot hallinnassa. Suomen Ratsastajainliito ry:n jäsenyys SRL:n jäsenseuran henkilö- tai perhejäsenyyden kautta. Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sisältö
Perustietoa taluttajana ja avustajana toimimisesta, vammatietoutta

Kesto
Viikonloppukurssi, n. 20 h

 

Pararatsastuksen ohjaajakoulutus

SRL:n järjestämä koulutus alkaa joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Max. 16 osallistujaa/koulutus.

Kenelle
SRL:n pararatsastajan avustajakurssin tai vammaisratsastuksen peruskurssin käyneille, jotka toimivat tai aikovat toimia pararatsastuksen alkeisohjaustehtävissä.

Tavoite
Tavoitteena on kouluttaa ohjaajia, jotka itsenäisesti osaavat antaa alkeisopetusta ratsastuksessa ja hevostaidoissa erityisryhmiin kuuluville ratsastajille. Ohjaajat pystyvät itsenäisesti kokoamaan ratsastusryhmän ja kouluttamaan tarvitsemansa apuhenkilöstön.

Pääsyvaatimukset
Käytynä SRL:n vammaisratsastuksen peruskurssi tai pararatsastajan avustajakurssi (alle 10 vuotta sitten) ja EA – kurssi. Käytännön kokemus avustajana, taluttajana ja/tai ohjaajana toimimisesta vähintään 120 tuntia tai 3 vuotta, joista vähintään 40 tuntia tai 1 vuosi ohjaustehtävistä. Harrasteratsastajan polun B-tason tiedot ja taidot, Harrasteratsastajan polku (mahdolliset kilpailutulokset ja ratsastuksenopettajan/-ohjaajan lausunto).

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt valitaan kurssille kokemuksen sekä ratsastus- ja hevostaitojen perusteella. Lisäksi huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja(t) tekee valinnat.

Sisältö
Teoriaa ja käytännönharjoituksia, välityöt päättötyö, loppukoe

Kesto
4 viikonloppua (n. 24 h/vkl). Lisäksi noin 60 tuntia omatoimista opiskelua: välityö, lopputyö sekä loppukokeeseen valmistautuminen. Koulutus tulee suorittaa kokonaisuudessaan neljän vuoden kuluessa koulutuksen alkamisesta.

Kaikki osasuoritukset hyväksytysti suoritettuaan SRL:n hallitus vahvistaa henkilön oikeuden käyttää pararatsastusohjaaja-nimikettä.

 

Koulutuomareiden täydennyskoulutus pararatsastuksen arvosteluun

Kenelle
Pararatsastuskilpailun tuomaritoiminnasta kiinnostuneille.

Pääsyvaatimukset
Vähintään IIIK-tuomarioikeudet.

Sisältö
Teoriaa ja käytännönharjoituksia

Kesto
4-6h

Pararatastustuomarioikeudet voidaan myöntää, kun seuraavat ehdot täyttyvät
- Osallistunut paratuomarikoulutukseen.
- Seurannut paraluokkien arvostelua (min. 3 luokkaa min. 2-tasolta).
- Läpäissyt koearvostelun. Koearvostelun voi ottaa vastaan FEI:n pararatsastustuomari sekä vähintään I-tason tuomarit, joilla myös pararatsastustuomarioikeudet sekä riittävä kokemus para-arvostelusta.

Oikeuden ylläpitäminen

Skaalantarkistus koulutuomareiden tapaan. Pararatsastustuomareiden oma skaalantarkistus joka 3. vuosi.

Lue lisää pararatsastuksen koulutuksista SRL:n koulutusjärjestelmästä

 

Paralympiakomitean työpajat


Vammaisurheilun koulutustarjotin sisältää käytännönläheistä ja toiminnallista koulutusta eri alojen ammattilaisille, liikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille, valmentajille, seuratoimijoille, sekä yhdistys-, kerho- ja vertaistoimijoille.

Paralympiakomitean työpajat

  • Johdanto vammaisurheiluun ja -liikuntaan
  • Vammaisliikunnan olosuhteet ja tukipalvelut
  • Meitä on moneksi
  • Liikuntaa kaikille a) Ohjaajana toimiminen b) Pelit ja leikit tutuiksi
  • Valmentaminen vammaisurheilussa a) Valmennuksen erityispiirteitä b) Vammaisurheilu tutuksi
  • Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen toimintaan

Lisätietoja Paralympiakomitean koulutuksista: www.paralympia.fi/palvelut/koulutus


Ahos-apuraha

Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, yhdistys- ja seuratoimijat tai kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan teemoissa. Paralympiakomitea vastaanottaa hakemukset, tekee esityksen ja Ahos-säätiö päättää tuista. Hakijan omavastuu on 20 prosenttia haetusta summasta.

Ahos-apurahan haku on kaksi kertaa vuodessa: helmi- ja lokakuun lopussa. Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan matkan/koulutuksen ohjelma, aikataulu ja budjetti sekä sosiaaliset perustelut apurahalle (taloudelliset + kuvaus hakijan liikkumis-/tai toimimisesteestä).

Etusijalla ovat hakijat, jotka

  • joilla itsellään on liikkumis- ja/tai toimimiseste tai jokin pitkäaikaissairaus
  • pystyvät hyödyntämään saamaansa koulutusta mahdollisimman konkreettisesti liikunnan ohjaamisessa, valmentamisessa jne.
  • eivät sosiaalisista ja/tai taloudellisista syistä ilman apurahaa pystyisi osallistumaan koulutukseen
  • eivät ole saaneet Ahos-säätiöltä apurahaa aikaisemmin tai joilla edellisen apurahan saamisesta on kulunut pidempi aika (vähintään kuitenkin kaksi vuotta)


Ahos-säätiön päätökset tuen saajista toimitetaan Paralympiakomitealle noin 6 viikon sisällä hakuajan päättymisestä (huhti- ja joulukuun puolivälissä).

Lisätietoja: www.paralympia.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha