Koulutus

Vammaisratsastuksen peruskurssi
 

SRL järjestää 1-2 kurssia vuodessa, max. 16 osallistujaa kurssi.

Kenelle?


Avoin kaikille vammaisratsastuksesta kiinnostuneille, vammaisratsastuksessa avustajina/taluttajina toimiville ja vammaisratsastuksen ohjaajiksi haluaville.

Jos olet kiinnostunut peruskurssista, voit lähettää yhteystietosi SRL:on Hanna Talvitielle (hanna.talvitie@ratsastus.fi), jolloin saat suoraan sähköpostiisi seuraavan peruskurssin kurssikutsun heti julkaisun jälkeen. Kurssikutsut julkaistaan myös vammaisratsastuksen tapahtumakalenterissa sekä SRL:n koulutus- ja tapahtumakalenterissa.

Tavoite
Tavoitteena on kouluttaa avustajia ja taluttajia vammaisratsastustunneille. Peruskurssi on myös vammaisratsastusohjaajakoulutuksen ensimmäinen osa (voimassa 10 vuotta).

Pääsyvaatimukset
Ratsastuksen ja hevostaitojen perustaidot hallinnassa. Suomen Ratsastajainliito ry:n jäsenyys SRL:n jäsenseuran henkilö- tai perhejäsenyyden kautta. Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sisältö
Perustietoa taluttajana ja avustajana toimimisesta, vammatietoutta

Kesto
Viikonloppukurssi, n. 20 h

 

Vammaisratsastuksen ohjaajakoulutus


SRL:n järjestämä koulutus alkaa joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Max. 16 osallistujaa/koulutus.

Kenelle
SRL:n vammaisratsastuksen peruskurssin käyneille, jotka toimivat tai aikovat toimia vammaisratsastuksen alkeisohjaustehtävissä.

Kurssikutsut julkaistaan vammaisratsastuksen tapahtumakalenterissa sekä SRL:n koulutus- ja tapahtumakalenterissa, ja niistä tiedotetaan peruskurssin käyneille myös sähköpostitse.

Tavoite
Tavoitteena on kouluttaa ohjaajia, jotka itsenäisesti osaavat antaa alkeisopetusta ratsastuksessa ja hevostaidoissa erityisryhmiin kuuluville ratsastajille. Ohjaajat pystyvät itsenäisesti kokoamaan ratsastusryhmän ja kouluttamaan tarvitsemansa apuhenkilöstön.

Pääsyvaatimukset
Käytynä SRL:n vammaisratsastuksen peruskurssi (alle 10 vuotta sitten) ja EA-kurssi. Käytännön kokemus avustajana, taluttajana ja/tai ohjaajana toimimisesta vähintään 120 tuntia tai 3 vuotta. Vähintään Harrasteratsastajan polun B-tason tiedot ja taidot hevostaitojen, perusratsastuksen ja kouluratsastuksen osalta, LINKKI: Harrasteratsastajan polku (todennetaan ratsastuksenopettajan/-ohjaajan lausunnolla ja mahdollisilla kilpailutuloksilla). Suomen Ratsastajainliito ry:n jäsenyys SRL:n jäsenseuran henkilö- tai perhejäsenyyden kautta.

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt valitaan kurssille kokemuksen sekä ratsastus- ja hevostaitojen perusteella. Lisäksi huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja(t) tekee valinnat.

Sisältö
Teoriaa ja käytännönharjoituksia, välityöt päättötyö, loppukoe

Kesto
4 viikonloppua (n. 24 h/vkl). Lisäksi noin 60 tuntia omatoimista opiskelua: välityö, lopputyö sekä loppukokeeseen valmistautuminen. Koulutus tulee suorittaa kokonaisuudessaan neljän vuoden kuluessa koulutuksen alkamisesta.

Kaikki osasuoritukset hyväksytysti suoritettuaan SRL:n hallitus vahvistaa henkilön oikeuden käyttää vammaisratsastusohjaaja-nimikettä.
 

Vammaisratsastustuomarikoulutus
 

Kenelle
Vammaisratsastuskilpailun tuomaritoiminnasta kiinnostuneille.

Pääsyvaatimukset
Vähintään IV-tason tuomareille, joilla kahden vuoden tuomarikokemus IV-tasolta.

Sisältö
Teoriaa ja käytännönharjoituksia

Kesto
4-6h

Nopeutettu tie:
Mikäli tuomari omaa vankan kokemuksen vammaisratsastustoiminnasta ja/tai kouluratsastustuomaritoiminnasta, vammaisratsastustuomariksi voi pätevöityä tekemällä arvostelun yhdessä kokeneen vammaisratsastustuomarin kanssa tai tuomarikollegana. Tämän jälkeen käydään arviointikeskustelu tehdyistä arvioista. Vammaisratsastustuomari voi suosittaa oikeuden myöntämistä.
 

Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n työpajat


Vammaisurheilun koulutustarjotin sisältää käytännönläheistä ja toiminnallista koulutusta eri alojen ammattilaisille, liikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille, valmentajille, seuratoimijoille, sekä yhdistys-, kerho- ja vertaistoimijoille.

VAU:n työpajat

 • Johdanto vammaisurheiluun ja -liikuntaan
 • Vammaisliikunnan olosuhteet ja tukipalvelut
 • Meitä on moneksi
 • Liikuntaa kaikille a) Ohjaajana toimiminen b) Pelit ja leikit tutuiksi
 • Valmentaminen vammaisurheilussa a) Valmennuksen erityispiirteitä b) Vammaisurheilu tutuksi
 • Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen toimintaan

Lisätietoja VAU:n koulutuksista: www.vammaisurheilu.fi/palvelut/koulutus

Ahos-apuraha
 

Osaamisen kehittämiseen jaettavia apurahoja myönnetään kahdesti vuodessa. Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, yhdistys- ja seuratoimijat tai kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan teemoissa. VAU vastaanottaa hakemukset, tekee esityksen ja Ahos-säätiö päättää tuista. Hakijan omavastuu on 20 prosenttia haetusta summasta.

Ahos-apurahan haku on kaksi kertaa vuodessa: helmi- ja lokakuun lopussa. Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan matkan/koulutuksen ohjelma, aikataulu ja budjetti sekä sosiaaliset perustelut apurahalle (taloudelliset + kuvaus hakijan liikkumis-/tai toimimisesteestä).

Etusijalla ovat hakijat, jotka

 • joilla itsellään on liikkumis- ja/tai toimimiseste tai jokin pitkäaikaissairaus
 • toimivat VAU:n piirissä
 • pystyvät hyödyntämään saamaansa koulutusta mahdollisimman konkreettisesti liikunnan ohjaamisessa, valmentamisessa jne.
 • eivät sosiaalisista ja/tai taloudellisista syistä ilman apurahaa pystyisi osallistumaan koulutukseen
 • eivät ole saaneet Ahos-säätiöltä apurahaa aikaisemmin tai joilla edellisen apurahan saamisesta on kulunut pidempi aika (vähintään kuitenkin kaksi vuotta)


Ahos-säätiön päätökset tuen saajista toimitetaan VAU:lle noin 6 viikon sisällä hakuajan päättymisestä (huhti- ja joulukuun puolivälissä).

Lisätietoja: www.vammaisurheilu.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha