Kilpaileminen

Suomessa järjestetään vuosittain muutamia vikellyskilpailuja ja suomalaisia lähetetään vuosittain ulkomaille kilpailemaan kansainvälisissä CVI-kilpailuissa sekä arvokisoissa, kuten PM-kilpailuissa.

Suomalaiset vikellyssäännöt ja vikellyksen ohjeet löytyvät materiaaleista. Kansainväliset vikellyssäännöt ja vikellyksen ohjeet (Guidelines) löytyvät FEIn materiaaleista https://inside.fei.org/fei/regulations/vaulting.
 

Vikeltäjän urapolku

Vikeltäjän urapolku esittää porras portaalta yhden tavan, kuinka suomalainen vikeltäjä voi edetä kohti maailmanhuippua. Vikeltäjän polku näyttää päälinjat, mutta yksilöt etenevät sillä eri tavoin. Jokainen urheilija luo polusta oman sovelluksensa valmentajansa kanssa, alaikäinen myös vanhempiensa kanssa.

Polun tarkoitus on esittää, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen painopistealueita huipulle tähtäävällä vikeltäjällä tulisi olla eri ikävaiheissa. Polku kuvaa eri toimijoiden rooleja uran eri vaiheissa, ja se ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan on tarkoituksenmukaista tehdä.

Urapolku-juliste
 

Kilpailuluvat

Ohjeet ratsastajan ja hevosen lupiin löytyvät täältä.
 

Juoksuttaja

Suomessa kilpailtaessa juoksuttaja ei tarvitse kilpailulupaa, mutta jäsenseuran täysjäsenyys tulee olla sekä SRL:n juoksuttajan toimihenkilöoikeus. Juoksuttajilla, joilla on voimassa oleva toimihenkilöoikeus, on juoksuttajanumero Kipassa. Mikäli juoksuttaja aikoo juoksuttaa kansainvälisissä kilpailuissa tai esim. Ruotsin kansallisissa, juoksuttaja tarvitsee kansallisen B-luvan. CVI- ja PM-kilpailuihin osallistuva juoksuttaja tarvitsee lisäksi FEI-rekisteröinnin, jonka jokainen hoitaa itse SRL:n nettisivujen kautta.

 

Kotimaan kilpailuluokat

Vikeltäjä saa osallistua kotimaan kilpailuihin sinä kalenterivuonna, jonka aikana täyttää 7 vuotta. 

A-yksinvikellys seniorit
Senioriluokkaan tulee siirtyä viimeistään sinä kalenterivuonna, jonka aikana täyttää 19 vuotta. A-tasolla kilpaileminen edellyttää kokonaispisteiden 5,0 saavuttamista B-tasolla. Luokassa suoritetaan laukassa perusliikkeet, vapaaohjelma ja tekninen ohjelma.

A-yksinvikellys juniorit
Junioriluokassa saa kilpailla vielä sen kalenterivuoden, jonka aikana täyttää 18 vuotta. A-tasolla kilpaileminen edellyttää kokonaispisteiden 5,0 saavuttamista B-tasolla. Luokassa suoritetaan laukassa perusliikkeet ja vapaaohjelma.

A-yksinvikellys lapset
Lapsiluokassa saa kilpailla vielä sen kalenterivuoden, jonka aikana täyttää 14 vuotta. A-tasolla kilpaileminen edellyttää kokonaispisteiden 5,0 saavuttamista B-tasolla. Luokassa suoritetaan laukassa perusliikkeet ja vapaaohjelma.

A-parivikellys
Ei ikärajoja. A-tasolla kilpaileminen edellyttää kokonaispisteiden 5,0 saavuttamista B-tasolla.
Luokassa suoritetaan laukassa vapaaohjelma.

A-joukkuevikellys
Ei ikärajoja. Joukkueen koko on 6 vikeltäjää.
A-tasolla kilpaileminen edellyttää kokonaispisteiden 5,0 saavuttamista B-tasolla.
Luokassa suoritetaan laukassa perusliikkeet ja vapaaohjelma.

B-yksinvikellys seniorit
Senioriluokkaan tulee siirtyä viimeistään sinä kalenterivuonna, jonka aikana täyttää 19 vuotta.
Luokassa suoritetaan laukassa perusliikkeet ja vapaaohjelma.

B-yksinvikellys juniorit
Junioriluokassa saa kilpailla vielä sen kalenterivuoden, jonka aikana täyttää 18 vuotta.
Luokassa suoritetaan laukassa perusliikkeet ja vapaaohjelma.

B-parivikellys
Ei ikärajoja. Luokassa suoritetaan laukassa perusliikkeet ja vapaaohjelma.

B-joukkuevikellys
Ei ikärajoja. Joukkueen koko on 4–7 vikeltäjää.
Luokassa suoritetaan laukassa perusliikkeet ja vapaaohjelma, joka ei sisällä kolminliikkeitä.

C-yksinvikellys (yli 6,0 saaneet ja laukassa kilpailleet)
C-yksinvikellyksen korkeampaan luokkaan tulee siirtyä, kun saavuttaa C-yksinvikellyksessä loppupisteet 6,0 tai enemmän. A- tai B-tasoilla aiemmin kilpailleiden tulee osallistua tähän luokkaan.
Luokassa suoritetaan käynnissä vapaaohjelma.

C-yksinvikellys (alle 6,0 saaneet ja ensikertalaiset)
C-yksinvikellyksen alemmassa luokassa saa kilpailla kunnes saavuttaa pisteet 6,0 tai kilpailee A- tai B-tasolla.
Luokassa suoritetaan käynnissä vapaaohjelma.

C-parivikellys
Luokassa suoritetaan käynnissä vapaaohjelma.

C-joukkuevikellys
Joukkueen koko on 4–7 vikeltäjää.
Luokassa suoritetaan käynnissä perusliikkeet ja vapaaohjelma.

Kansainvälinen kilpaileminen
SRL lähettää kansainvälisiin kilpailuihin vikellyskomitean ehdotuksesta urheilijoita, jotka soveltuvat edustamaan Suomea maailmalla.

Maajoukkueeseen hyväksytyt vikeltäjät voivat osallistua CVI-kilpailuihin ja Kansainvälisen ratsastajainliiton FEIn arvokilpailuihin, jos täyttävät FEIn pisterajat https://inside.fei.org/fei/regulations/vaulting. SRL voi Vikellyskomitean suosituksesta lähettää kansainvälisiin kilpailuihin myös sellaisia vikeltäjiä, jotka eivät kuulu maajoukkueeseen, mutta täyttävät FEIn pisterajat.

NBC-, EM- ja MM-kilpailuihin hevosilta vaaditaan hyväksyntä vikellyskomitean maajoukkuejohdolta, joka voi käyttää konsulttiapua tarvittaessa.

Vikellyskomitea esittää vuosittain EM- ja MM-kisoihin lähetettävät kilpailijat SRL:n Huippu-urheilu johtoryhmän asettamien valintakriteereiden mukaisesti. Päätöksen tekee HUJO ja vahvistaa SRL:n hallitus. EM- ja MM-kilpailuihin osallistuva vikeltäjä saa SRL:ltä erikseen sovittavaa kilpailutukea.

Maajoukkueen A-renkaaseen hyväksytyillä vikeltäjillä on vikellyskomitean suosituksesta osallistumisoikeus CVI-, NBC- ja PM-kisoihin. A-kehitysrenkaaseen hyväksytyillä vikeltäjillä on mahdollisuus osallistua NBC ja KV -kilpailuihin, jos he täyttävät SRL:n kilpailuja koskevat tulosvaatimukset, FEIn asettamat tulosrajat sekä NBC/PM-kilpailuiden kohdalla joukkueessa on vielä tilaa. Päätöksen osallistumisoikeudesta tekee vikellyksen maajoukkuejohto.

Vikeltäjät, jotka eivät kuulu maajoukkuerenkaisiin, voivat saada osallistumisoikeuden CVI-, NBC- ja PM-kisoihin vikellyskomitean suosituksesta. Päätöksen osallistumisoikeudesta tekee vikellyksen maajoukkuejohto. Päätöstä varten vikeltäjän taso voidaan tulla katsastamaan ja häntä voidaan pyytää lähettämään tulostietoja ja videoita osaamisestaan.