Luokittelu ja kilpailukortti

Luokittelu tarvitaan alue- ja kansallisen tason parakouluratsastuskilpailuihin osallistuessa. Seuratason parakouluratsastuskilpailuissa luokittelu ei ole pakollinen. Luokittelulle on tarvetta myös silloin, kun haluaa kilpailla kaikille avoimissa kouluratsastuskilpailuissa tai paravaljakkoajossa millä tahansa tasolla ja käyttää siellä pararatsastajille sallittuja apuvälineitä.

Luokittelun tarkoitus
Sairaudet ja vammat, joita ei voida luokitella
Luokittelutilaisuudesta
Kehitysvammaisten urheilijoiden luokittelu
Näkövammaisten luokittelu 
Lyhytkasvuisten luokittelu
Luokittelun muuttuminen
Protestin tekeminen
Luokittelu kansainvälisiin kilpailuihin
Kilpailukortti
Hakemus apuvälineiden käyttöön kotimaan kilpailuissa
 

Luokittelun tarkoitus

Parakouluratsastuksessa urheilijat luokitellaan viiteen ryhmään. Ryhmä I on käyntiluokka, ryhmässä II mukana on myös ravi, ryhmä III on raviluokka, ryhmä IV helpompi laukkaluokka ja luokka V vaativampi laukkaluokka. Ryhmään I kuuluvat vaikeavammaiset ja ryhmään V lievimmin vammaiset urheilijat. Luokittelu on vammaisurheilussa erittäin tärkeää, jotta saadaan minimoitua vamman vaikutus itse kilpailusuoritukseen ja kilpaileminen näin mahdollisimman tasavertaiseksi.

 • I: Urheilijalla on vaikea liikuntavamma, joka vaikuttaa kaikkiin neljään raajaan sekä keskivartaloon. Useimmiten urheilija käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • II: Urheilijalla on vaikea liikuntavamma, joka vaikuttaa keskivartaloon ja lieviä vammoja yläraajoissa, tai keskivaikeita vammoja keskivartalossa sekä ylä- ja alaraajoissa. Suurin osa urheilijoista käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • III: Urheilijalla on vaikea liikuntavamma molemmissa alaraajoissa ja lisäksi myös keskivartalossa voi olla lieviä vammoja, tai heillä on keskivaikeita vammoja ylä- ja alavartalossa sekä keskivartalossa. Jotkut luokan III urheilijoista saattavat käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • IV: Urheilijalla on vaikea liikuntavamma molemmissa yläraajoissa tai keskivaikeita vammoja kaikissa neljässä raajassa tai he ovat lyhytkasvuisia. Luokkaan IV kuuluvat myös urheilijat, joilla on IBSA B1 tason näkövamma (sokea). Suomessa ryhmään IV kuuluvat myös kehitysvammaiset urheilijat, joilla ei kehitysvamman lisäksi ole muita fyysisiä vammoja.
 • V: Urheilijalla on vammoja yhdessä tai useammassa raajassa. Luokkaan V kuuluvat myös urheilijat, joilla on IBSA B2 tason näkövamma (vaikeasti heikkonäköinen).

Paravaljakkoajossa urheilija voidaan luokitella ryhmään I tai II. Ryhmän II urheilijoilla on ryhmän I urheilijoita parempi toimintakyky. Vammojen asteet ovat tarkemmin määritelty FEI luokittelumanuaaalissa.

Kotimaan luokittelun pohjana käytetään FEI:n luokittelusääntöjä ja -manuaalia, joka löytyvät täältä: http://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/classification


Sairaudet ja vammat, joita ei voida luokitella

Kaikki sairaudet ja vammat eivät kuulu pararatsastuksen luokittelun piiriin. Syynä tähän on se, että nämä vammat/sairaudet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden aiheuttamaa toimintakyvyn puutetta pystytä luokittelutilanteessa objektiivisesti ja vakioidusti mittaamaan.

Luokittelua ei tehdä seuraavista:

 • Sairaudet, joiden oire on kipu: esim. monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä (CRPS, RSD) ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Sairaudet, joilla on yleisesti vammauttava vaikutus: esim. diabetes, syöpä ja monet syndroomat ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus- (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Luumurtumat ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus- (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Ihotaudit ja -vammat.
 • Uneen ja väsymykseen liittyvät taudit.
 • Nivelten yliliikkuvuuteen liittyvät taudit.
 • Verenvuototauti.
 • Epilepsia.
 • Keuhko- ja hengitysteiden sairaudet.
 • Fibromyalgia.
 • Myalginen enkefaliitti.
 • Tasapainooon ja tasapainoelimeen liittyvät sairaudet.
 • Sisäelimen puuttuminen tai sisäelimen toimintavajaus.
 • Näkövammaluokitukset IBSA B3 ja B4.
 • Sydän- ja verisuonitaudit.
 • Heikkokuuloisuus.
 • Ikääntymiseen liittyvät nivelkulumat.
 • Liikalihavuus.
 • Osteokondroosi.
 • Kehitysvamma (HUOM. ei luokiteta FEI:n alaiseen toimintaan, mutta Suomessa kehitysvammaiset ratsastajat kuuluvat IV-ryhmään).
   

Luokittelutilaisuudesta

Luokittelun tekee tehtävään koulutuksen saanut henkilö, jolla on fysioterapeutin tai lääkärin pohjakoulutus. Luokittelija arvioi haastattelun sekä erilaisten tutkimusten avulla luokiteltavan toimintakykyä (ei ratsastustaitoa). Useimmiten luokiteltavan toimintakyky halutaan nähdä myös ratsain, jolloin saadaan täydentävää tietoa luokittelun tekemiseen. Saatujen tietojen perusteella luokittelija päättää luokiteltavalle oikean ryhmän. Luokittelutilaisuudet ovat luottamuksellisia. 

Kaikilla luokiteltavilla saa olla luokittelutilanteessa mukana tukihenkilö (huoltaja, valmentaja, joku muu). Alle 18-vuotiailla tukihenkilön läsnäolo on pakollinen.

Luokiteltavan tulee olla SRL:n jäsen ratsastusseuran henkilö- tai perhejäsenyyden kautta. 

Ota mukaan luokittelutilaisuuteen: 

 • henkilötodistus (esim. passi, ajokortti tai Kela-kortti)
 • tarvittavat todistukset (diagnoosi sekä millä menetelmillä diagnoosi on todennettu)
 • käyttämäsi apuvälineet
 • ratsastusvarusteet
 • liikkumiseen sopiva vaatetus
 • urheilijan sitoumuslomake täytettynä (löytyy Paralympiakomitean sivuilta www.paralympia.fi/urheilu/luokittelu/materiaalit.
 • tukihenkilö/avustaja (alaikäisillä pakollinen, muilla suositeltava - esim. valmentaja, huoltaja tai muu tukihenkilö)

SRL järjestää vuosittain 1-2 yhteistä luokittelutilaisuutta, johon ilmoittaudutaan kutsusta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Tilaisuuksista tiedotetaan liiton nettisivuilla sekä Facebook-ryhmässä "SRL Pararatsastus". Luokittelun hinta on SRL:n tai SRL:n alueiden järjestämissä yhteisluokittelutilaisuuksissa 60 €/osallistuja. Lisäksi kuluja voi tulla hevosvuokrasta, jos luokitettavalla ei ole omaa hevosta käytössä luokittelutilaisuudessa.

Tarpeen mukaan ja aikataulujen sopiessa luokittelija voi tehdä luokiteltavalle yksityisluokittelun. Tällöin luokiteltava sopii ajankohdan ja -paikan luokittelijan kanssa. Yksityinen luokittelu maksaa 80 €. Yksityistilaisuuksien osalta luokiteltavan maksettavaksi jäävät myös luokittelijan mahdolliset matkakorvaukset.

Luokittelutiedustelut (uudet luokittelut, yksityisluokittelut): Tanja Takkula, puh. 040-5451163, tanja.takkula@gmail.com


Kehitysvammaisten urheilijoiden luokittelu

Jos urheilijalla on kehitysvamma, kognitiivinen viive tai kehitysvammalle läheinen kehitys- tai oppimishäiriö, mutta ei näiden lisäksi muita fyysisiä vammoja, hän kuuluu pararatsastuskilpailuissa automaatisesti IV-ryhmään.

Special Olympics (SO) -kilpailut eli kehitysvammaisille suunnatut kilpailut ratsastetaan seuratasolla, joten virallista luokitusta ei näihin osallistuakseen tarvita.

Kehitysvammainen urheilija tai hänen huoltajansa voi pyytää SRL:sta kilpailukortin, johon sallituksi apuvälineeksi merkitään ohjelman esilukija kaikkia parakoulu- ja kouluratsastuskilpailuja varten, sekä mahdollisuus käyttää erikoisohjia seuratason avoimissa kouluratsastuskilpailuissa. Kilpailukortti tarvitaan, mikäli urheilija haluaa käyttää avoimissa kouluratsastuskilpailuissa ohjelman esilukijaa tai seuratason kouluratsastuskilpailuissa erikoisohjia.

Kehitysvammaisten urheilijoiden luokittelu alue- ja kansallisiin parakoulu- ja kouluratsastuskilpailuihin tapahtuu ottamalla yhteyttä SRL:on, jolta saa luokittelun tekevän psykologin sähköpostiosoitteen.

Luokittelu tapahtuu toimittamalla hänelle psykologin tai lääkärin lausunto, jossa vahvistetaan älyllinen kehitysvammaisuus TAI Kelan lausunto älyllisen kehitysvammaisuuden perusteella annetusta hoitotuesta, kuntoutusrahasta tai eläkkeestä, kopio Kunnan vammaispalvelun palvelusuunnitelmasta tai Erityishuolto-ohjelmasta, joissa kehitysvammaisuus todetaan perusteeksi tuen antamiselle.

SRL toimittaa urheilijalle kilpailukortin, mikäli psykologi puoltaa luokittelua kehitysvamman perusteella. Kilpailukorttiin merkitään sallituiksi apuvälineiksi ohjelman esilukija sekä parakouluratsastusluokittelun perusapuvälineet (standard compensating aids).

Jos kehitysvammaisella urheilijalla on myös liikuntavamma, tulee hänen osallistua luokittelijan tekemään luokitteluun, jossa hän voi saada oikeuden muiden, liikuntavammansa takia tarvitsemiensa apuvälineiden käyttöön.
 

Näkövammaisten urheilijoiden luokittelu

Pararatsastajan luokittelun voi saada B1- ja B2-näkövammaluokituksilla. Jos urheilijalla ei ole näkövamman lisäksi muita fyysisiä vammoja, kilpailukortti kirjoitetaan silmälääkärin B1- tai B2-todistuksella. Todistus toimitetaan SRL:lle. Sallituksi apuvälineeksi kilpailukorttiin merkitään huutaja sekä parakouluratsastusluokittelun perusapuvälineet. B1-näkövammaiset kuuluvat parakouluratsastuskilpailuissa ryhmään IV ja B2-näkövammaiset ryhmään V. Jos näkövammaisella urheilijalla on muita toiminnallisia haittoja, tulee urheilijan mennä luokittelijan tekemään luokitteluun.

B3-näkövammaluokituksen omaavilla urheilijoilla on oikeus käyttää huutajaa avoimissa kouluratsastuskilpailuissa. Urheilija voi saada pararatsastuksen kilpailukortin avoimia kouluratsastuskilpailuihin, jota varten toimitetaan silmälääkärin B3-todistus. Sallituksi apukeinoksi kilpailukorttiin merkitään huutaja.

Lisätietoja näkövammaisurheilijoiden luokittelusta Näkövammaisten Liitto ry:n sivuilta.
 

Lyhytkasvuisten urheilijoiden luokittelu

Kansainvälisiin kilpailuihin voivat osallistua vain yli 18-vuotiaat lyhytkasvaiset urheilijat. Kotimaassa lyhytkasvuiset urheilijat voivat kilpailla myös alaikäisinä.
 

Luokittelun muuttuminen

Luokittelu voi olla pysyvä tai se tulee tarkistaa luokittelussa sovittavan määräajan puitteissa käymällä uudessa luokittelutilaisuudessa. Luokittelu voidaan uusia myös annettua määräaikaa aiemmin, jos kunnossa tapahtuu huomattavia muutoksia. Tarkistus voidaan tehdä urheilijan pyynnöstä enintään kerran vuodessa. 1.10.2019 jälkeen tehtyjä, pysyväksi määritettyjä luokitteluja ei voi uusia urheilijan pyynnöstä ilman uutta diagnoosia.

Luokittelijalla on aina mahdollisuus kutsua urheilija uudelleenluokitteluun, jos katsoo sen tarpeelliseksi.


Protestin tekeminen

Urheilija voi olla eri mieltä luokittelun lopputuloksesta. Perustellusta syystä urheilijalla on mahdollisuus tehdä protesti luokittelun protestisääntöjen mukaisesti. SRL noudattaa Suomen Paralympiakomitean protestisääntöjä. Protesti tehdään täyttämällä protestilomake ja toimittamalla se ohjeiden mukaisesti eteenpäin.


Luokittelu kansainvälisiin kilpailuihin

Kansainvälisiin kilpailuihin tarvitaan kansainvälinen luokittelu, joita tehdään kaikissa kansainvälisissä pararatsastuskilpailuissa FEI:n luokittelijoiden toimesta. Kansainväliseen luokitteluun on mahdollista osallistua, vaikkei kilpailisi ko. kilpailussa. Luvan kansainväliseen luokitteluun myöntää FEI.

Huom! Kotimaan luokittelut ovat aina alustavia ja voivat muuttua kansainväliselle tasolle siirryttäessä. Kansainvälinen luokittelu kumoaa aiemman, kotimaassa tehdyn luokittelun.

Jos haluat kansainväliseen luokitteluun, toimita alla olevat lomakkeet huolellisesti täytettynä (englanniksi) ja allekirjoitettuna SRL:on vähintään seitsemän viikkoa ennen suunniteltua kilpailua. Lomakkeet on oltava toimitettuna FEI:lle viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailua.

 • FEI Classification Request Form (SRL täyttää)
 • FEI Consent for Classification (urheilija täyttää)
 • FEI Medical Diagnostic Form (urheilija ja lääkäri täyttävät)

Lomakkeet löytyvät FEI:n luokittelusivulta. Tarvittavat paperit toimitetaan FEI:lle SRL:n kautta. Lisäksi luokittelutilaisuuteen voidaan tarvita lääketieteellisiä lausuntoja englanniksi käännettynä.

Kansainvälisiä näkövammaluokitteluita järjestetään yleensä vain kerran vuodessa ja niiden ajankohta ja paikka ilmoitetaan FEI:n luokittelusivuilla. Näkövammaluokitteluun on oma, erillinen lomake IBSA Medical Diagnostics Form
 

Kilpailukortti

SRL:n kilpailukortti tarvitaan, kun kilpailee kotimaassa alue- tai kansallisen tason parakouluratsastuskilpailuissa, sekä avoimissa kouluratsastuskilpailuissa ja paravaljakkoajossa. Kilpailukortti on esitettävä kilpailukansliassa ja siitä on informoitava luokkien päätuomaria ja mahdollista stewardia. Kilpailukorttiin tulee merkitä myös mahdolliset näkyvissä olevat niska- ja muut tuet. Kilpailuasun alla olevia tukia ei tarvitse kirjata.

Kansainvälisen pararatsastusluokittelun saaneet henkilöt tarvitsevat kotimaan kilpailuihin kotimaisen kilpailukortin, joten ota yhteyttä tarvittaessa SRL:on. Kotimaan korttiin tarvittavat tiedot poimitaan FEI Classification Master List of Para Dressage athletes -listan tiedoista.

Parakouluratsastuksen yleiset, standardoidut apuvälineet (standard compensating aids), joiden käyttäminen on sallittua kaikille luokitelluille:

 • Tervehdys nyökkäämällä
 • Keventäminen ravissa (merkintää kilpailukorttiin ei tehdä pelkästään näkövamman perusteella, mutta pararatsastuskilpailuissa myös näkövammaiset saavat sääntöjen mukaan keventää tai olla keventämättä)
 • Satula (kaikki mallit sallittu, myös syvä istuinosa)
 • Pehmeä käsikahva
 • Kuminauhat jalka/jalustin
 • Kuppijalustimet
 • Magneettijalustimet
 • 1 raippa
 • Kaulahihna
 • Yhdistetty ohja kanki/nivel (huom. kankikuolaimia saa avoimissa kouluratsastuskilpailuissa käyttää vain kilpailukutsun ja kouluratsastussääntöjen mukaisesti eli kankikuolain ei ole apuväline, jota luokiteltu pararatsastaja voisi käyttää esimerkiksi kouluratsastuksen helppo C-B -luokissa)
 • Lisäjoustopalat ohjissa
 • Turvaliivi (myös ilmatäytteiset)
 • Hanskat ja kannukset eivät ole pakolliset
 • Solmitut ohjat/ohjastopparit (1 solmu/stoppari/ohja, solmu/stoppari ei saa olla kooltaan isompi kuin ohjan yksi solmu. Mikäli solmuja/stoppareita on ohjissa enemmän tai ne ovat kooltaan yhtä solmua suurempia, luetaan ohjat tällöin standardoimattomiin apuvälineisiin, joiden käyttöön tulee hakea lupaa)

Korttiin voidaan erillisestä pyynnöstä kirjata avoimia kouluratsastuskilpailuja varten mahdollisuus mennä harjoitusravia kevennysravin sijaan.

Lisäksi korttiin kirjataan FEI:n luokittelumanuaalin profiilinmukaiset apuvälineet (profile-specific compensating aids), joita mm. ovat:

 • Ääniapu (Voice)
 • Korotettu etu- tai takakaari (Raised pommel or cantle)
 • Satulan pehmuste/päällinen (Seat saver)
 • Kova (kiinteä) käsikahva (Hard (firm) hand hold)
 • 2 raippaa (2 whips)
 • Jalkaohjat (Foot reins)
 • Lenkkiohjat (Looped reins)
 • Kapula/lisäpala, joka yhdistää ohjat (Connecting rein bar)
 • Ohjat satulassa olevan renkaan kautta (reins through ring attached to the saddle )
 • Hihna jalustinhihnasta satulavyöhön (strap from stirrup leather to girth)
 • Hihna jalustimesta satulavyöhön ( strap from stirrup iron to girth)
 • Ratsastus ilman jalustimia (No stirrups)
 • Elektroninen kommunikaattori (Electronic communicator)
 • Käyttää viittomakieltä (Use of sign language)
 • Huutajat (Callers)
 • Äänimerkki (Beacon beeper)
 • Tarranauha reiden ympäri (Velcro thigh strap)

Kilpailukortti toimitetaan urheilijan kotiosoitteeseen noin kahden viikon kuluttua siitä, kun luokittelija on toimittanut tarvittavat tiedot SRL:on. Kilpailukortti on maksuton.
 

Hakemus apuvälineiden käyttöön kotimaan kilpailuissa

Apuvälinehakemuksia käsitellään niiden osalta, jotka eivät voi saada luokittelua, mutta jotka tarvitsevat apuvälinettä lääketieteellisesti perusteltavissa olevasta syystä. Tällöin ei kuitenkaan voida myöntää lupia apuvälineisiin, joiden voidaan katsoa tuovan kilpailuetua muihin nähden (esim. raippa). Luokiteltujen urheilijoiden apuvälineet määräytyvät FEI:n luokittelumanuaalin mukaan, mutta lääketieteellisesti perusteltavista syistä urheilija voi hakea oikeutta sellaisen apuvälineen käyttöön, joka ei ole hänen luokitteluprofiilinsa mukainen (standardoimaton apuväline, non-standard compensating aid). 

Kaikki apuvälineitä koskevat kysymykset ja päätöksenteko ohjataan luokittajille, jotka tarvittaessa pyytävät pararatsastuskomitean näkemyksen käsiteltävään apuvälineeseen. Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa https://q.surveypal.com/Apuvalinehakemus. Sähköiseen hakemukseen liitetään kuvat apuvälineestä, perustelut käyttötarpeesta sekä mahdolliset lääketieteelliset dokumentit, jotka tukevat apuvälineen käyttötarvetta. Apuvälineiden tulee olla sellaisia, jotka eivät vaaranna urheilijan turvallisuutta ja/tai hevosen hyvinvointia, ja niiden tarve on oltava lääketieteellisistä syistä perusteltavissa.

Huom! Seuratason parakouluratsastuskilpailuissa voi käyttää tarpeelliseksi katsomiaan apuvälineitä, joten näitä kilpailuja koskevia apuvälinehakemuksia ei käsitellä.Lisätietoja:

Luokittelutiedustelut, maajoukkuetoiminta
Paramaajoukkueen johtaja Tanja Takkula, puh. 040-5451163, tanja.takkula@gmail.com

Kilpailukorttien tekeminen, kehitysvammaisten ratsastajien IV-ryhmän kilpailukortit, näkövammaisten ratsastajien kilpailukortit, yhteyshenkilö FEI:n kansainvälisistä luokitteluista
SRL/Salli Saarela, salli.saarela@ratsastus.fi