Luokittelu ja kilpailukortti

Mikä on luokittelun tarkoitus?

Pararatsastuksessa urheilijat luokitellaan viiteen ryhmään. Ryhmä I on käyntiluokka, ryhmässä II mukana on myös ravi, ryhmä III on raviluokka, ryhmä IV helpompi laukkaluokka ja luokka V vaativampi laukkaluokka. Ryhmään I kuuluvat vaikeavammaiset ja ryhmään V lievimmin vammaiset urheilijat. Luokittelu on vammaisurheilussa erittäin tärkeää, jotta saadaan minimoitua vamman vaikutus itse kilpailusuoritukseen ja kilpaileminen näin mahdollisimman tasavertaiseksi.

 • I: Urheilijalla on vaikea liikuntavamma, joka vaikuttaa kaikkiin neljään raajaan sekä keskivartaloon. Useimmiten urheilija käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • II: Urheilijalla on vaikea liikuntavamma, joka vaikuttaa keskivartaloon ja lieviä vammoja yläraajoissa, tai keskivaikeita vammoja keskivartalossa sekä ylä- ja alaraajoissa. Suurin osa urheilijoista käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • III: Urheilijalla on vaikea liikuntavamma molemmissa alaraajoissa ja lisäksi myös keskivartalossa voi olla lieviä vammoja, tai heillä on keskivaikeita vammoja ylä- ja alavartalossa sekä keskivartalossa. Jotkut luokan III urheilijoista saattavat käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • IV: Urheilijalla on vaikea liikuntavamma molemmissa yläraajoissa tai keskivaikeita vammoja kaikissa neljässä raajassa tai he ovat lyhytkasvuisia. Luokkaan IV kuuluvat myös urheilijat, joilla on IBSA B1 tason näkövamma (sokea). Suomessa ryhmään IV kuuluvat myös kehitysvammaiset urheilijat, joilla ei kehitysvamman lisäksi ole muita fyysisiä vammoja.
 • V: Urheilijalla on vammoja yhdessä tai useammassa raajassa. Luokkaan V kuuluvat myös urheilijat, joilla on IBSA B2 tason näkövamma (vaikeasti heikkonäköinen).

Kotimaan luokittelun pohjana käytetään Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n luokitusohjetta, joka löytyy täältä: http://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/classification


Milloin luokittelu pitää tehdä?

Luokittelu tarvitaan alue- ja kansallisen tason pararatsastuskilpailuihin osallistuessa. Seuratason pararatsastuskilpailuissa luokittelu ei ole pakollinen. Luokittelulle on tarvetta myös silloin, kun haluaa kilpailla kaikille avoimissa ratsastuskilpailuissa millä tahansa tasolla ja käyttää siellä pararatsastajille sallittuja apukeinoja.


Mitä sairauksia/vammoja ei voida luokitella?

Kaikki sairaudet ja vammat eivät kuulu pararatsastuksen luokittelun piiriin. Syynä tähän on se, että nämä vammat/sairaudet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden aiheuttamaa toimintakyvyn puutetta pystytä luokittelutilanteessa objektiivisesti ja vakioidusti mittaamaan.

Luokittelua ei tehdä seuraavista:

 • Sairaudet, joiden oire on kipu: esim. monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä (CRPS, RSD) ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Sairaudet, joilla on yleisesti vammauttava vaikutus: esim. diabetes, syöpä ja monet syndroomat ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus- (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Luumurtumat ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus- (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Ihotaudit ja -vammat.
 • Uneen ja väsymykseen liittyvät taudit.
 • Nivelten yliliikkuvuuteen liittyvät taudit.
 • Verenvuototauti.
 • Epilepsia.
 • Keuhko- ja hengitysteiden sairaudet.
 • Fibromyalgia.
 • Myalginen enkefaliitti.
 • Tasapainooon ja tasapainoelimeen liittyvät sairaudet.
 • Sisäelimen puuttuminen tai sisäelimen toimintavajaus.
 • Näkövammaluokitukset IBSA B3 ja B4.
 • Sydän- ja verisuonitaudit.
 • Heikkokuuloisuus.
 • Ikääntymiseen liittyvät nivelkulumat.
 • Liikalihavuus.
 • Osteokondroosi.
 • Kehitysvamma (HUOM. ei luokiteta FEI:n alaiseen toimintaan, mutta Suomessa kehitysvammaiset ratsastajat kuuluvat IV-ryhmään).


Kuka luokittelun tekee?

Luokittelun tekee tehtävään koulutuksen saanut henkilö, jolla on fysioterapeutin tai lääkärin pohjakoulutus.
 

Miten luokitteluun pääsee?

SRL järjestää vuosittain 1-2 luokittelutilaisuutta, johon voi osallistua kutsusta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Tilaisuuksista tiedotetaan liiton nettisivuilla sekä Facebook-ryhmässä "SRL Pararatsastus". Luokittelun hinta on SRL:n tai SRL:n alueiden järjestämissä yhteisluokittelutilaisuuksissa 60 €/ratsastaja. Lisäksi kuluja voi tulla hevosvuokrasta, jos luokitettavalla ei ole omaa hevosta käytössä luokittelutilaisuudessa.

Tarpeen mukaan ja aikataulujen sopiessa luokittelija voi tehdä myös yksittäiselle ratsastajalle erikseen luokittelun. Tällöin ajankohta ja -paikka sovitaan luokittelijan kanssa. Yksityinen luokittelu maksaa 80 €. Yksityistilaisuuksien osalta luokiteltavan maksettavaksi jäävät myös luokittelijan mahdolliset matkakorvaukset.

Luokittelutiedustelut; uudet luokittelut, yksityisluokittelut: Tanja Takkula, puh. 040-5451163, tanja.takkula@gmail.com


Mitä luokittelussa tapahtuu?

Luokittelija arvioi haastattelun sekä erilaisten tutkimusten avulla urheilijan toimintakykyä (ei ratsastustaitoa). Useimmiten luokiteltavan toimintakyky halutaan nähdä myös ratsain, jolloin saadaan täydentävää tietoa luokittelun tekemiseen. Saatujen tietojen perusteella luokittelija päättää urheilijalle oikean ryhmän. Luokittelutilaisuudet ovat luottamuksellisia.

Kaikilla urheilijoilla saa olla luokittelutilanteessa mukana tukihenkilö (huoltaja, valmentaja, joku muu). Alle 18-vuotiailla tukihenkilön läsnäolo on pakollinen.


Miten luokittelutilaisuuteen pitää valmistautua?

Luokiteltavan tulee olla SRL:n jäsen ratsastusseuran henkilö- tai perhejäsenyyden kautta. Ennen luokittelua urheilijalla tulee olla vähintään yksi vähintään kilpailutulos jostain seuratason ratsastuskilpailusta edeltävän 12 kuukauden ajalta (poikkeus: paravaljakkoajoluokittelua voi hakea tällä hetkellä ilman kilpailutulosta).

Ota mukaan luokittelutilaisuuteen: 

 • henkilötodistus (esim. passi, ajokortti tai Kela-kortti)
 • tarvittavat todistukset (diagnoosi sekä millä menetelmillä diagnoosi on todennettu)
 • käyttämäsi apuvälineet
 • ratsastusvarusteet
 • liikkumiseen sopiva vaatetus
 • urheilijan sitoumuslomake täytettynä (löytyy Paralympiakomitean sivuilta www.paralympia.fi/urheilu/luokittelu/materiaalit.
 • tukihenkilö/avustaja (alaikäisillä pakollinen, muilla suositeltava - esim. valmentaja, huoltaja tai muu tukihenkilö)


Milloin luokittelu voi muuttua?

Luokittelu voi olla pysyvä tai se tulee tarkistaa luokittelussa sovittavan määräajan puitteissa käymällä uudessa luokittelutilaisuudessa. Luokittelu voidaan uusia myös annettua määräaikaa aiemmin, jos kunnossa tapahtuu huomattavia muutoksia. Tarkistus voidaan tehdä urheilijan pyynnöstä enintään kerran vuodessa. 1.10.2019 jälkeen tehtyjä, pysyväksi määritettyjä luokitteluja ei voi uusia urheilijan pyynnöstä ilman uutta diagnoosia.

Luokittelijalla on aina mahdollisuus kutsua urheilija uudelleenluokitteluun, jos katsoo sen tarpeelliseksi.


Miten luokituksesta voi tehdä protestin?

Urheilija voi olla eri mieltä luokittelun lopputuloksesta. Perustellusta syystä urheilijalla on mahdollisuus tehdä protesti luokittelun protestisääntöjen mukaisesti. SRL noudattaa Suomen Paralympiakomitean protestisääntöjä. Protesti tehdään täyttämällä protestilomake ja toimittamalla se ohjeiden mukaisesti eteenpäin.


Miten kehitysvammaiset urheilijat luokitellaan?

Jos urheilijalla on kehitysvamma, kognitiivinen viive tai kehitysvammalle läheinen kehitys- tai oppimishäiriö, mutta ei näiden lisäksi muita fyysisiä vammoja, hän kuuluu pararatsastuskilpailuissa IV-ryhmään.

Virallinen luokittelu ei ole pakollinen seuratason pararatsastuskilpailuissa. Kaikki Special Olympics -kilpailut ratsastetaan seuratasolla.

Kehitysvammainen urheilija tai hänen huoltajansa voi pyytää SRL:sta kilpailukortin, johon sallituksi apukeinoksi merkitään ohjelman esilukija kaikkia para- ja kouluratsastuskilpailuja varten sekä mahdollisuus käyttää erikoisohjia seuratason avoimissa kouluratsastuskilpailuissa. Kilpailukortin pyytäminen on tarpeen, jos urheilija haluaa käyttää avoimissa kouluratsastuskilpailuissa ohjelman esilukijaa tai seuratason kouluratsastuskilpailuissa erikoisohjia.
 

Kehitysvammaisten urheilijoiden luokittelu kotimaan alue- ja kansallisiin kilpailuihin

Ota yhtettä SRL:on, jolta saa luokittelut tekevän psykologin sähköpostiosoitteen.

Luokittelu tapahtuu toimittamalla hänelle

 • psykologin tai lääkärin lausunto, jossa vahvistetaan älyllinen kehitysvammaisuus TAI
 • Kelan lausunto älyllisen kehitysvammaisuuden perusteella annetusta hoitotuesta, kuntoutusrahasta tai eläkkeestä, kopio Kunnan vammaispalvelun palvelusuunnitelmasta tai Erityishuolto-ohjelmasta, joissa kehitysvammaisuus todetaan perusteeksi tuen antamiselle.

SRL toimittaa urheilijalle kilpailukortin, jos psykologi puoltaa luokittelua kehitysvamman perusteella. Kilpailukorttiin merkitään sallituiksi apuvälineiksi ja -keinoiksi ohjelman esilukija sekä samat perusapuvälineet ja -keinot kuin kaikille muillekin luokitelluille pararatsastajille.

Jos kehitysvammaisella urheilijalla on lisäksi liikuntavamma, tulee hänen osallistua luokittelijan tekemään luokitteluun, jossa hän voi saada oikeuden muiden, liikuntavammansa takia tarvitsemiensa apuvälineiden käyttöön.
 

Miten näkövammaiset luokitellaan?

Pararatsastajan luokittelun voi saada B1- ja B2-näkövammaluokituksilla. Jos urheilijalla ei ole näkövamman lisäksi muita fyysisiä vammoja, kilpailukortti kirjoitetaan silmälääkärin B1- tai B2-todistuksella. Todistus toimitetaan SRL:lle. Sallituksi apukeinoksi kilpailukorttiin merkitään huutajat muiden kaikille pararatsastajille sallittuen apuvälineiden ja -keinojen lisäksi. B1-näkövammaiset kuuluvat pararatsastuskilpailuissa ryhmään IV ja B2-näkövammaiset ryhmään V. Jos näkövammaisella urheilijalla on muita toiminnallisia haittoja, tulee urheilijan mennä luokittelijan tekemään luokitteluun.

B3-näkövammaluokituksen omaavilla urheilijoilla on oikeus käyttää huutajaa avoimissa kouluratsastuskilpailuissa. Ratsastaja voi saada pararatsastajan kilpailukortin avoimia kouluratsastuskilpailuja varten. Kilpailukorttia varten toimitetaan silmälääkärin B3-todistus. Sallituksi apukeinoksi kilpailukorttiin merkitään huutaja.

Lisätietoja näkövammaisurheilijoiden luokittelusta Näkövammaisten Liitto ry:n sivuilta.
 

Lyhytkasvuisten luokittelu

Kansainvälisiin kilpailuihin voivat osallistua vain yli 18-vuotiaat lyhytkasvaiset urheilijat. Kotimaassa lyhytkasvuiset urheilijat voivat kilpailla myös alaikäisinä.
 

Muut kuin profiilin mukaiset apuvälineet ja -keinot sekä apuvälineiden ja -keinojen käyttö ilman luokittelua kotimaan kilpailuissa

Apuvälinetyöryhmään kuuluvat maajoukkueen joukkueenjohtaja Tanja Takkula, FEI-paratuomari Marjukka Manninen sekä pararatsastusohjaaja ja fysioterapeutti Merja Miettinen.

Työryhmä voi käsitellä apuvälinehakemuksia niiden osalta, jotka eivät voi saada luokittelua, mutta jotka tarvitsevat apuvälinettä lääketieteellisesti perusteltavissa olevasta syystä. Tällöin ei kuitenkaan voida myöntää lupia apuvälineisiin tai -keinoihin, joiden voidaan katsoa tuovan kilpailuetua muihin nähden (esim. raippa).

Luokiteltujen urheilijoiden apuvälineet määräytyvät FEI:n luokittelumanuaalin mukaan. Tarvittaessa apuvälinetyöryhmä voi ottaa käsittelyyn myös luokiteltujen urheilijoiden apuvälineitä/-keinoja, jos sille on tarve lääketieteellisesti perusteltavista syistä (esimerkiksi vaikka avoimien kouluratsastuskilpailujen kilpailuasusta poikkeamisen osalta).

Huomioithan, että seuratason pararatsastuskilpailuissa voi käyttää tarpeelliseksi katsomiaan apuvälineitä. Tämän takia työryhmä ei käsittele hakemuksia, jos apuvälinetarve on vain seuratason pararatsastuskilpailuihin.

Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa https://my.surveypal.com/Apuvalinehakemus-apuvalinetyoryhmalle. Sähköiseen hakemukseen liitetään kuvat apuvälineestä, perustelut käyttötarpeesta sekä mahdolliset lääketieteelliset dokumentit, jotka tukevat apuvälineen käyttötarvetta. Apuvälineiden tulee olla sellaisia, jotka eivät vaaranna urheilijan turvallisuutta ja/tai hevosen hyvinvointia, ja niiden tarve on oltava lääketieteellisistä syistä perusteltavissa.


Millainen luokittelu tarvitaan kansainväliseen kilpailemiseen ja miten sen saa?

Kansainvälisiin kilpailuihin tarvitaan kansainvälinen luokittelu, joita tehdään kaikissa kansainvälisissä pararatsastuskilpailuissa (CPEDI) FEI:n luokittelijoiden toimesta. Kansainväliseen luokitteluun on mahdollista osallistua, vaikkei kilpailisi ko. kilpailussa. Luvan kansainväliseen luokitteluun myöntää FEI.

Huomioithan, että kotimaan luokittelut ovat aina alustavia ja voivat muuttua kansainväliselle tasolle siirryttäessä. Kansainvälinen luokittelu kumoaa aiemman, kotimaassa tehdyn luokittelun.

Jos haluat kansainväliseen luokitteluun, toimita alla olevat lomakkeet huolellisesti täytettynä (englanniksi) ja allekirjoitettuna SRL:on vähintään seitsemän viikkoa ennen suunniteltua kilpailua. Lomakkeet on oltava toimitettuna FEI:lle viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailua.

 • FEI Classification Request Form (SRL täyttää)
 • FEI Consent for Classification (urheilija täyttää)
 • FEI Medical Diagnostic Form (urheilija ja lääkäri täyttävät)

Lomakkeet löytyvät FEI:n luokittelusivulta. Tarvittavat paperit toimitetaan FEI:lle SRL:n kautta. Lisäksi luokittelutilaisuuteen voidaan tarvita lääketieteellisiä lausuntoja englanniksi käännettynä.

Kansainvälisiä näkövammaluokitteluita järjestetään yleensä vain kerran vuodessa ja niiden ajankohta ja paikka ilmoitetaan FEI:n luokittelusivuilla. Näkövammojen luokittelua varten on oma, erillinen lomake IBSA Medical Diagnostics Form
 

Kilpailukortti

SRL:n kilpailukortti tarvitaan, kun kilpailee kotimaassa alue- tai kansallisen tason pararatsastuskilpailuissa. Lisäksi kilpailukortin avulla pararatsastaja voi todentaa oikeuden käyttää korttiin merkittyjä apukeinoja avoimissa ratsastuskilpailuissa. Tällöin kilpailukortti on esitettävä kilpailukansliassa ja lisäksi informoitava asiasta luokkien päätuomaria. Kilpailukorttiin merkitään myös niska- ja muut tuet, jotka ovat näkyvissä. Kilpailuasun alla olevia tukia ei tarvitse kirjata.

Kansainvälisen pararatsastusluokittelun saaneet henkilöt tarvitsevat kotimaan kilpailuihin kotimaisen kilpailukortin, joten ota yhteyttä tarvittaessa SRL:on. Kotimaan korttiin tarvittavat tiedot poimitaan FEI Classification Master List of Para Dressage athletes -listan tiedoista.

Kaikille luokitetuille pararatsastajille sallitut apukeinot ja -välineet (näiden käyttö on sallittua, mutta ei pakollista):

 • Tervehdys nyökkäämällä
 • Keventäminen ravissa (merkintää kilpailukorttiin ei tehdä pelkästään näkövamman perusteella, mutta pararatsastuskilpailuissa myös näkövammaiset saavat sääntöjen mukaan keventää tai olla keventämättä)
 • Satula (kaikki mallit sallittu, myös syvä istuinosa)
 • Pehmeä käsikahva
 • Kuminauhat jalka/jalustin
 • Kuppijalustimet
 • Magneettijalustimet
 • 1 raippa
 • Kaulahihna
 • Yhdistetty ohja kanki/nivel (huom. kankikuolaimia saa avoimissa kouluratsastuskilpailuissa käyttää vain kilpailukutsun ja kouluratsastussääntöjen mukaisesti eli kankikuolain ei ole apuväline, jota luokiteltu pararatsastaja voisi käyttää esimerkiksi kouluratsastuksen helppo C-B -luokissa)
 • Lisäjoustopalat ohjissa
 • Turvaliivi (myös ilmatäytteiset)
 • Hanskat ja kannukset eivät ole pakolliset

Korttiin voidaan erillisestä pyynnöstä kirjata avoimia kouluratsastuskilpailuja varten mahdollisuus mennä harjoitusravia kevennysravin sijaan.

Lisäksi korttiin kirjataan FEI:n luokittelumanuaalissa ko. profiilille sallitut muut apuvälineet ja -keinot. Tällaisia apuvälineitä ja -keinoja ovat:

 • Ääniapu (Voice)
 • Korotettu etu- tai takakaari (Raised pommel or cantle)
 • Satulan pehmuste/päällinen (Seat saver)
 • Kova (kiinteä) käsikahva (Hard (firm) hand hold)
 • 2 raippaa (2 whips)
 • Jalkaohjat (Foot reins)
 • Lenkkiohjat (Looped reins)
 • Kapula/lisäpala, joka yhdistää ohjat (Connecting rein bar)
 • Ohjat satulassa olevan renkaan kautta (reins through ring attached to the saddle )
 • Hihna jalustinhihnasta satulavyöhön (strap from stirrup leather to girth)
 • Hihna jalustimesta satulavyöhön ( strap from stirrup iron to girth)
 • Ratsastus ilman jalustimia (No stirrups)
 • Elektroninen kommunikaattori (Electronic communicator)
 • Käyttää viittomakieltä (Use of sign language)
 • Huutajat (Callers)
 • Äänimerkki (Beacon beeper)

Kilpailukortti toimitetaan urheilijan kotiosoitteeseen noin kahden viikon kuluttua siitä, kun luokittelija on toimittanut tarvittavat tiedot SRL:on. Kilpailukortti on maksuton.


Lisätietoja:

Luokittelutiedustelut, maajoukkuetoiminta
Paramaajoukkueen johtaja Tanja Takkula, puh. 040-5451163, tanja.takkula@gmail.com

Kilpailukorttien tekeminen, kehitysvammaisten ratsastajien IV-ryhmän kilpailukortit, näkövammaisten ratsastajien kilpailukortit, yhteyshenkilö FEI:n kansainvälisistä luokitteluista
SRL/Salli Saarela, salli.saarela@ratsastus.fi