Luokittelu ja kilpailukortti

Mikä on luokittelun tarkoitus?

Pararatsastuksessa ratsastajat luokitellaan viiteen ryhmään. Ryhmä I on käyntiluokka, ryhmässä II mukana on myös ravi, ryhmä III on raviluokka, ryhmä IV helpompi laukkaluokka ja luokka V vaativampi laukkaluokka. Ryhmään I kuuluvat vaikeavammaiset ja ryhmään V lievimmin vammaiset ratsastajat. Luokittelu on vammaisurheilussa erittäin tärkeää, jotta saadaan minimoitua vamman vaikutus itse kilpailusuoritukseen ja kilpaileminen näin mahdollisimman tasavertaiseksi.

 • I: Ratsastajalla on vaikea liikuntavamma, joka vaikuttaa kaikkiin neljään raajaan sekä keskivartaloon. Useimmiten ratsastaja käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • II: Ratsastajalla on vaikea liikuntavamma, joka vaikuttaa keskivartaloon ja lieviä vammoja yläraajoissa, tai keskivaikeita vammoja keskivartalossa sekä ylä- ja alaraajoissa. Suurin osa ratsastajista käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • III: Ratsastajalla on vaikea liikuntavamma molemmissa alaraajoissa ja lisäksi myös keskivartalossa voi olla lieviä vammoja, tai heillä on keskivaikeita vammoja ylä- ja alavartalossa sekä keskivartalossa. Jotkut luokan III ratsastajista saattavat käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • IV: Ratsastajalla on vaikea liikuntavamma molemmissa yläraajoissa tai keskivaikeita vammoja kaikissa neljässä raajassa tai he ovat lyhytkasvuisia. Luokkaan IV kuuluvat myös ratsastajat, joilla on IBSA B1 tason näkövamma (sokea). Suomessa ryhmään IV kuuluvat myös kehitysvammaiset ratsastajat, joilla ei kehitysvamman lisäksi ole muita fyysisiä vammoja.
 • V: ratsastajalla on vammoja yhdessä tai useammassa raajassa. Luokkaan V kuuluvat myös ratsastajat, joilla on IBSA B2 tason näkövamma (vaikeasti heikkonäköinen).

Kotimaan luokittelun pohjana käytetään Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n luokitusohjetta, joka löytyy täältä: http://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/classification


Milloin luokittelu pitää tehdä?

Ratsastuksen harrastamiseen (esim. tunneilla käyminen) ei luokittelua tarvita. Luokittelu tarvitaan, jos ratsastaja haluaa kilpailla alue- tai kansallisen tason pararatsastuskilpailuissa. Seuratason pararatsastuskilpailuissa luokittelu ei ole pakollinen. Luokittelulle on tarvetta myös silloin, jos ratsastaja haluaa kilpailla kaikille avoimissa ratsastuskilpailuissa millä tahansa tasolla ja käyttää siellä pararatsastajille sallittuja apukeinoja.


Mitä sairauksia/vammoja ei voida luokitella?

Kaikki sairaudet ja vammat eivät kuulu pararatsastuksen luokittelun piiriin. Syynä tähän on se, että nämä vammat/sairaudet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden aiheuttamaa toimintakyvyn puutetta pystytä luokittelutilanteessa objektiivisesti ja vakioidusti mittaamaan.

Luokittelua ei tehdä seuraavista:

 • Sairaudet, joiden oire on kipu: esim. monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä (CRPS, RSD) ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Sairaudet, joilla on yleisesti vammauttava vaikutus: esim. diabetes, syöpä ja monet syndroomat ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus- (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Luumurtumat ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus- (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Ihotaudit ja -vammat.
 • Uneen ja väsymykseen liittyvät taudit.
 • Nivelten yliliikkuvuuteen liittyvät taudit.
 • Verenvuototauti.
 • Epilepsia.
 • Keuhko- ja hengitysteiden sairaudet.
 • Fibromyalgia.
 • Myalginen enkefaliitti.
 • Tasapainooon ja tasapainoelimeen liittyvät sairaudet.
 • Sisäelimen puuttuminen tai sisäelimen toimintavajaus.
 • Näkövammaluokitukset IBSA B3 ja B4.
 • Sydän- ja verisuonitaudit.
 • Heikkokuuloisuus.
 • Ikääntymiseen liittyvät nivelkulumat.
 • Liikalihavuus.
 • Osteokondroosi.
 • Kehitysvamma (HUOM. ei luokiteta Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n toimintaan, mutta Suomessa kehitysvammaiset ratsastajat kuuluvat IV-ryhmään).


Kuka luokittelun tekee?

Luokittelun tekee tehtävään koulutuksen saanut henkilö, jolla on fysioterapeutin tai lääkärin pohjakoulutus.


Mitä luokittelu maksaa?

Luokittelun hinta on SRL:n tai SRL:n alueiden järjestämissä yhteisluokittelutilaisuuksissa 30 €/ratsastaja. Lisäksi kuluja voi tulla hevosvuokrasta, jos luokitettavalla ei ole omaa hevosta käytössä luokittelutilaisuudessa.

Yksityinen luokittelu maksaa 60 €. Yksityistilaisuuksien osalta luokiteltavan maksettavaksi jäävät myös luokittelijan mahdolliset matkakorvaukset. Yksityisluokittelujen tiedustelut Tanja Takkulan, tanja.takkula@gmail.com tai SRL:n salli.saarela@ratsastus.fi kautta.


Mitä luokittelussa tapahtuu?

Luokittelija arvioi haastattelun sekä erilaisten tutkimusten avulla ratsastajan toimintakykyä (ei ratsastustaitoa). Useimmiten luokiteltavan toimintakyky halutaan nähdä myös ratsain, jolloin saadaan täydentävää tietoa luokittelun tekemiseen. Saatujen tietojen perusteella luokittelija päättää ratsastajalle oikean ryhmän. Luokittelutilaisuudet ovat luottamuksellisia.

Kaikilla ratsastajilla saa olla luokittelutilanteessa mukana tukihenkilö (huoltaja, valmentaja, joku muu). Alle 18-vuotiailla tukihenkilön läsnäolo on pakollinen.


Miten luokittelutilaisuuteen pitää valmistautua?

Luokiteltavan tulee olla SRL:n jäsen ratsastusseuran henkilö- tai perhejäsenyyden kautta. Ennen luokittelua ratsastajalla pitää olla vähintään yksi vähintään seuratason kilpailutulos jostain ratsastuskilpailusta edeltävän 12 kuukauden ajalta (poikkeus: paravaljakkoajoluokittelua voi hakea tällä hetkellä ilman kilpailutulosta).

Ota mukaan luokittelutilaisuuteen: 

 • henkilötodistus (esim. passi, ajokortti tai Kela-kortti)
 • tarvittavat todistukset (diagnoosi sekä millä menetelmillä diagnoosi on todennettu)
 • käyttämäsi apuvälineet
 • ratsastusvarusteet
 • liikkumiseen sopiva vaatetus
 • sitoumuslomake täytettynä (löytyy Paralympiakomitean sivuilta www.paralympia.fi/urheilu/luokittelu/materiaalit )
 • tukihenkilö (alaikäisillä pakollinen, muilla toivottava, mutta ei pakollinen - esim. valmentaja, huoltaja tai muu tukihenkilö)


Milloin luokittelu voidaan tehdä?

SRL järjestää vuosittain vähintään yhden luokittelutilaisuuden, johon voi osallistua varaamalla ajan. Tilaisuuksista tiedotetaan pararatsastuksen kalenterissa sekä Facebook-ryhmässä "SRL Pararatsastus". Tarpeen mukaan ja aikataulujen sopiessa luokittelija voi tehdä myös yksittäiselle ratsastajalle erikseen luokittelun. Tällöin ajankohta ja -paikka sovitaan luokittelijan kanssa.


Milloin luokittelu voi muuttua?

Luokittelu voi olla pysyvä tai se tulee tarkistaa luokittelussa sovittavan määräajan puitteissa käymällä uudessa luokittelutilaisuudessa. Luokittelu voidaan uusia myös annettua määräaikaa aiemmin, jos kunnossa tapahtuu huomattavia muutoksia. Tarkistus voidaan tehdä ratsastajan pyynnöstä enintään kerran vuodessa. 1.10.2019 jälkeen tehtyjä, pysyväksi määritettyjä luokitteluja ei voi uusia ratsastajan pyynnöstä ilman uutta diagnoosia

Luokittelijalla on aina mahdollisuus kutsua ratsastaja uudelleenluokitteluun, jos katsoo sen tarpeelliseksi.


Miten luokituksesta voi tehdä protestin?

Urheilija voi olla eri mieltä luokittelun lopputuloksesta. Perustellusta syystä urheilijalla on mahdollisuus tehdä protesti luokittelun protestisääntöjen mukaisesti.

SRL noudattaa Suomen Paralympiakomitean protestisääntöjä. Protesti tehdään täyttämällä protestilomake ja toimittamalla se ohjeiden mukaisesti eteenpäin.


Miten kehitysvammaiset ratsastajat luokitellaan?

Jos ratsastajalla on kehitysvamma, kognitiivinen viive tai kehitysvammalle läheinen kehitys- tai oppimishäiriö, mutta ei näiden lisäksi muita fyysisiä vammoja, hän kuuluu pararatsastuskilpailuissa IV-ryhmän ratsastajiin.

Virallinen luokittelu ei ole pakollinen seuratason pararatsastuskilpailuissa. Kaikki Special Olympics -kilpailut ratsastetaan seuratasolla.

Kehitysvammainen ratsastaja tai hänen huoltajansa voi pyytää SRL:sta kilpailukortin, johon sallituksi apukeinoksi merkitään ohjelman esilukija kaikkia para- ja kouluratsastuskilpailuja varte sekä mahdollisuus käyttää erikoisohjia seuratason avoimissa kouluratsastuskilpailuissa. Kilpailukortin pyytäminen on tarpeen, jos ratsastaja haluaa käyttää avoimissa kouluratsastuskilpailuissa ohjelman esilukijaa tai seuratason kouluratsastuskilpailuissa erikoisohjia.
 

Kehitysvammaisten ratsastajien luokittelu kotimaan kilpailuihin alue- ja kansalliselle tasolle

Ota yhtettä SRL:on, jolta saa luokittelut tekevän psykologin sähköpostiosoitteen.

Luokittelu tapahtuu toimittamalla hänelle

 • psykologin tai lääkärin lausunto, jossa vahvistetaan älyllinen kehitysvammaisuus TAI
 • Kelan lausunto älyllisen kehitysvammaisuuden perusteella annetusta hoitotuesta, kuntoutusrahasta tai eläkkeestä, kopio Kunnan vammaispalvelun palvelusuunnitelmasta tai Erityishuolto-ohjelmasta, joissa kehitysvammaisuus todetaan perusteeksi tuen antamiselle.

SRL toimittaa ratsastajalle kilpailukortin, jos psykologi puoltaa luokittelua kehitysvamman perusteella. Kilpailukorttiin merkitään sallistuiksi apuvälineiksi ja -keinoiksi ohjelman esilukijan sekä samat kuin kaikille muillekin luokitelluille pararatsastajille.

Jos kehitysvammaisella ratsastajalla on lisäksi liikuntavamma, hän voi osallistua luokittelijan tekemään luokitteluun, jossa hän voi saada oikeuden muiden, liikuntavammansa takia tarvitsemien apuvälineiden käyttöön.
 

Miten näkövammaiset luokitellaan?

Pararatsastajan luokittelun voi saada B1- ja B2-näkövammaluokituksilla. Jos ratsastajalla ei ole näkövamman lisäksi muita fyysisiä vammoja, kilpailukortti kirjoitetaan silmälääkärin B1- tai B2-todistuksella. Todistus toimitetaan SRL:lle. Sallituksi apukeinoksi kilpailukorttiin merkitään huutajat muiden kaikille pararatsastajille sallittuen apuvälineiden ja -keinojen lisäksi. B1-näkövammaiset kuuluvat pararatsastuskilpailuissa ryhmään IV ja B2-näkövammaiset ryhmään V. Jos näkövammaisella ratsastajalla on muita toiminnallisia haittoja, tulee ratsastajan mennä luokittelijan tekemään luokitteluun.

B3-näkövammaluokituksen omaavilla ratsastajilla on oikeus käyttää huutajaa avoimissa kouluratsastuskilpailuissa. Ratsastaja voi saada pararatsastajan kilpailukortin avoimia kouluratsastuskilpailuja varten. Kilpailukorttia varten toimitetaan silmälääkärin B3-todistus SRL:on Salli Saarelalle. Sallituksi apukeinoksi kilpailukorttiin merkitään huutaja.

Lisätietoja näkövammaisurheilijoiden luokittelusta Näkövammaisten Liitto ry:n sivuilta.
 

Lyhytkasvuisten luokittelu

Kansainvälisiin kilpailuihin voivat osallistua vain yli 18-vuotiaat lyhytkasvaiset ratsastajat. Sen sijaan kotimaassa lyhytkasvuiset ratsastajat voivat kilpailla myös alaikäisinä.
 

Muut kuin profiilin mukaiset apuvälineet ja -keinot sekä apuvälineiden ja -keinojen käyttö ilman luokittelua kotimaan kilpailuissa

Vuoden 2019 alusta toimintansa on aloittanut Apuväline-työryhmä, johon kuuluvat maajoukkueen joukkueenjohtaja Tanja Takkula, FEI-paratuomari Marjukka Manninen, SRL:n pararatsastuskomitean pj. Päivi Anttila sekä vammaisratsastusohjaaja ja fysioterapeutti Merja Miettinen.

Hakemus täytetään sähköisesti ja se löytyy täältä: https://my.surveypal.com/Apuvalinehakemus-apuvalinetyoryhmalle . Sähköiseen hakemukseen liitetään kuvat apuvälineestä, perustelut käyttötarpeesta sekä mahdolliset lääketieteelliset dokumentit, jotka tukevat apuvälineen käyttötarvetta.

Apuvälineiden tulee olla sellaisia, jotka eivät vaaranna ratsastajan turvallisuutta ja/tai hevosen hyvinvointia ja niiden tarve on oltava lääketieteellisistä syistä perusteltavissa.

Sama työryhmä voi käsitellä apuvälinehakemuksia myös niiden osalta, jotka eivät voi saada luokittelua, mutta jotka tarvitsevat apuvälinettä lääketieteellisesti perusteltavissa olevasta syystä. Tällöin ei kuitenkaan voida myöntää lupia apuvälineisiin tai -keinoihin, joiden voidaan katsoa tuovan kilpailuetua muihin nähden (esim. raippa). 

Huom. Seuratason pararatsastuskilpailuissa kilpailija voi käyttää tarpeelliseksi katsomiaan apuvälineitä. Tämän takia työryhmä ei käsittele hakemuksia, jos apuvälinetarve on vain seuratason pararatsastuskilpailuihin.


Millainen luokittelu tarvitaan kansainväliseen kilpailemiseen ja miten sen saa?

Kansainvälisiin kilpailuihin tarvitaan kansainvälinen luokittelu. Näitä tehdään osassa kansainvälisistä pararatsastuskilpailuista. Kansainvälinen kilpailemisen aloitetaan yleensä sellaisesta kilpailusta, jossa on luokittelumahdollisuus, mutta nykyään on mahdollista osallistua kansainväliseen luokitteluun, vaikkei kilpailisi ko. kilpailussa. Kilpailut, joissa on luokittelumahdollisuus, on listattu FEI:n luokittelusivuille.

Jos haluat kansainväliseen luokitteluun, toimita alla olevat lomakkeet huolellisesti täytettynä (englanniksi) ja allekirjoitettuna SRL:on vähintään seitsemän viikkoa ennen suunniteltua kilpailua. Lomakkeet on oltava toimitettuna FEI:lle viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailua.

 • FEI Classification Request Form (SRL täyttää)
 • FEI Consent for Classification (ratsastaja täyttää)
 • FEI Medical Diagnostic Form (ratsastaja ja lääkäri täyttävät)

Lomakkeet löytyvät FEI:n luokittelusivulta. Tarvittavat paperit toimitetaan FEI:lle SRL:n kautta. Lisäksi luokittelutilaisuuteen voidaan tarvita lääketieteellisiä lausuntoja englanniksi käännettynä.

Näkövammojen kansainvälisiä luokitteluja tehdään noin kerran vuodessa kilpailujen yhteydessä. Tähän luokitteluun voi osallistua myös erikseen. Näkövammojen luokittelua varten on oma, erillinen lomake IBSA Medical Diagnostics Form

On hyvä huomioida, että kotimaan luokittelut ovat aina alustavia, ja ne voivat muuttua kansainväliselle tasolle siirryttäessä.
 

Kilpailukortti

SRL:n kilpailukortti tarvitaan, kun kilpailee kotimaassa alue- tai kansallisen tason pararatsastuskilpailuissa. Lisäksi kilpailukortin avulla pararatsastaja voi todentaa oikeuden käyttää korttiin merkittyjä apukeinoja kaikille avoimissa ratsastuskilpailuissa. Tällöin kilpailukortti on esitettävä kilpailukansliassa ja lisäksi informoitava asiasta luokkien päätuomaria. Kilpailukorttiin merkitään myös niska- ja muut tuet, jotka ovat näkyvissä. Kilpailuasun alla olevia tukia ei tarvitse kirjata.

Kaikille luokitetuille pararatsastajille sallitut apukeinot ja -välineet (näiden käyttö on sallittua, mutta ei pakollista):
- Tervehdys nyökkäämällä
- Keventäminen ravissa (merkintää kilpailukorttiin ei tehdä pelkästään näkövamman perusteella, mutta pararatsastuskilpailuissa myös näkövammaiset saavat sääntöjen mukaan keventää tai olla keventämättä)
- Satula (kaikki mallit sallittu, myös syvä istuinosa)
- Pehmeä käsikahva
- Kuminauhat jalka/jalustin
- Kuppijalustimet
- Magneettijalustimet
- 1 raippa
- Kaulahihna
- Yhdistetty ohja kanki/nivel (huom. tämän osalta on hyvä huomata, että kankikuolaimia saa avoimissa kouluratsastuskilpailuissa käyttää vain kilpailukutsun ja kouluratsastussääntöjen mukaisesti eli kankikuolain ei ole apuväline, jota luokiteltu pararatsastaja voisi käyttää esimerkiksi kouluratsastuksen helppo C-B -luokissa)
- Lisäjoustopalat ohjissa
- Turvaliivi (myös ilmatäytteiset)
- Hanskat ja kannukset eivät ole pakolliset

Korttiin voidaan erillisestä pyynnöstä kirjata avoimia kouluratsastuskilpailuja varten mahdollisuus mennä harjoitusravia kevennysravin sijaan.

Lisäksi korttiin kirjataan FEI:n luokitusmanuaalissa ko. profiilille sallitut muut apuvälineet ja -keinot. Tällaisia apuvälineitä ja -keinoja ovat:
- Ääniapu (Voice)
- Korotettu etu- tai takakaari (Raised pommel or cantle)
- Satulan pehmuste/päällinen (Seat saver)
- Kova (kiinteä) käsikahva (Hard (firm) hand hold)
- 2 raippaa (2 whips)
- Jalkaohjat (Foot reins)
- Lenkkiohjat (Looped reins)
- Kapula/lisäpala, joka yhdistää ohjat (Connecting rein bar)
- Ohjat satulassa olevan renkaan kautta (reins through ring attached to the saddle )
- Hihna jalustinhihnasta satulavyöhön (strap from stirrup leather to girth)
- Hihna jalustimesta satulavyöhön ( strap from stirrup iron to girth)
- Ratsastus ilman jalustimia (No stirrups)
- Elektroninen kommunikaattori (Electronic communicator)
- Käyttää viittomakieltä (Use of sign language)
- Huutajat (Callers)
- Äänimerkki (Beacon beeper)

Kilpailukortti toimitetaan suoraan ratsastajan kotiosoitteeseen noin kahden viikon kuluttua siitä, kun luokittelija on toimittanut tarvittavat tiedot SRL:on. Kilpailukortti on maksuton.

Kansainvälisen pararatsastusluokittelun saaneet henkilöt tarvitsevat kotimaan kilpailuihin kotimaisen kilpailukortin, joten ota yhteyttä tarvittaessa SRL:on. Kotimaan korttiin tarvittavat tiedot poimitaan FEI Classification Master List of Para Dressage athletes -listan tiedoista.


Lisätietoja:

Luokittelutiedustelut
Paramaajoukkueen johtaja
Tanja Takkula
p. 040-5451163
tanja.takkula@gmail.com

Kilpailukorttien tekeminen, kehitysvammaisten ratsastajien IV-ryhmän kilpailukortit, näkövammaisten ratsastajien kilpailukortit, yhteyshenkilö FEI:n kansainvälisistä luokitteluista
Salli Saarela
p. 040-6106514
salli.saarela@ratsastus.fi

 


Huom. Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI uudisti pararatsastajien ryhmiä seuraavasti 1.1.2017 alkaen:
Ennen = vuoden 2017 alusta
1a = 1
1b = 2
2 = 3
3 = 4
4 = 5

Huom 2. Ratsastuksessa aiemmin käytössä olleet termit luokitus ja luokittaja vaihdettiin 1.1.2018 yhtenäiseksi muiden lajien kanssa ja uudet termit ovat luokittelu ja luokittelija.

Huom 3. Vammaisratsastuksen lajitermiksi vaihtui pararatsastus 1.1.2019 alkaen.