Lännenratsastuslajit

Lännenratsastuksen keskeisimmät lajit Suomessa. Kilpailutoiminta jakautuu käytännössä reiningiin ja all around -lajeihin.

Reining

Pete Perkiö ja Guns Apocalypse Shok. Kuva SRL / Laura Laakso

Reiningiä pidetään lännenratsastuksen kuninkuuslajina. Näyttävässä luokassa ratsastetaan yksilösuorituksena laukassa ennalta määrätty ohjelma, joka sisältää hitaita ja nopeita laukkaympyröitä, laukanvaihtoja, nopeita käännöksiä (rollback, spin), liukupysähdyksiä (sliding stop) ja peruutuksia.

Ratsukon tulee suorittaa rata esittäen saumatonta yhteistyötä. Ratsastajan tehtävänä on ohjata tehtävät auliisti suorittava hevonen radan läpi kontrolloidusti, täsmällisesti ja virheettömästi mahdollisimman huomaamattomin avuin. Jokainen pienikin poikkeama määritellystä radasta tai hevosen haluttomuus suorittaa tehtävää tulkitaan kontrollin puutteeksi, mistä vähennetään pisteitä. Lisäpisteitä jaetaan mm. erityisen sujuvasta etenemisestä, pitkistä liukupysähdyksistä ja nopeista spineistä.

Reining on lännenratsastuksen lajeista ainoa FEI:n hyväksymä laji. Laji tarjoaa katsojilleen paljon vauhtia ja elämyksiä. Yleisö elää voimakkaasti mukana suorituksessa metelin kasvaessa katsomossa korvia huumaavaksi rock-musiikin soidessa taustalla.
 

All Around lajit

Sini Saramo ja AJ Spark O Rima. Kuva Rainer Salo

Trail

Trail lajina on saanut alkunsa karjapaimenen työstä. Trail-radalla on noin kahdeksan erilaista tehtävää, pakollisina tehtävinä ovat portin aukaiseminen, sen läpi kulkeminen ja portin sulkeminen, puomien ylittäminen sekä peruutuseste. Portteja on kahdenlaisia, joko mekaanisia työntöportteja tai naruportteja (otteen menettämisestä portista saa virhepisteitä). Puomeja radalla pitää olla vähintään neljä ja ne voidaan vaatia ylittämään missä tahansa askellajissa. Puomit voidaan asetella suoraan linjaan, kaarevasti tai ristikkäin ja niitä voidaan korottaa suoritettavasta askellajista riippuen korkeintaan 30 senttiä. Peruutusesteitä on myös erilaisia, tehtävänä voi olla peruuttaminen vähintään kolmen merkin ympäri, yleisempää on käyttää joko suoraa peruutusestettä tai esim. L tai U -kuvion mallista peruutusestettä.

Yleisimpiä valinnaisia esteitä ovat esim. puisen sillan ylittäminen ratsain, side pass -puomi (hevonenväistää pohkeenväistön tyyppisesti suoraan sivulle puomin päällä, puomin jäädessä hevosen etu- ja takajalkojen väliin), serpentiinin muodossa olevat käynti- tai raviesteet, neliön muotoon sijoitetut neljä puomia jonka sisään kilpailijat ratsastavat ja suorittavat määrätyn käännöksen (esim. 360 astetta) ja poistuvat sen jälkeen neliöstä. Neliön muotoista tehtävää voidaan käyttää myös puomitehtävänä niin että sen läpi ratsastetaan kuitenkaan siihen pysähtymättä.

Trailin viehätys johtuu varmasti paljolti lajin teknisestä puolesta, radassa on paljon esteitä jotka ovat sijoitettu lyhyin välein ja onnistuneeseen suoritukseen vaaditaan sekä hevosen että ratsastajan täysi keskittyminen, tehtävien välissä askellajit vaihtuvat nopeasti ja usein tehtävät koostuvat kahden tai useamman tehtävän yhdistelmästä.

Lajin arvostelu perustuu hevosen suoriutumiseen tehtävistä. Pääpaino arvostelussa on hevosen käyttäytymisellä ja tavalla reagoida ratsastajan apuihin. Radan alussa ratsukolla on 70 pistettä ja radalla olevista tehtävistä annetaan tehtäväkohtaisesti joko plus- tai miinuspisteitä suorituksesta riippuen. Pluspisteitä annetaan hevoselle, joka selviytyy esteistä tyylikkäästi ja taidokkaasti sopivalla nopeud
ella. Pisteitä vähennetään jos hevosen tarpeettomasti hidastelee estettä lähestyessä tai sitä suorittaessa, tai ei selkeästi huomioi estettä. Virhepisteitä annetaan mm. jokaisesta kosketuksesta puomiin tai muihin esineisiin radalla, väärästä askellajista tai askellajirikosta, astumisesta esteen rajojen ulkopuolelle, satulasta kiinni pitämisestä, hevosen kieltäytymisestä ja tottelemattomuudesta, otteen menettämisestä portista,

Suoritus hylätään esim. jos ratsastaja käyttää kahta kättä ratsastaessaan kangella, ei yritä lainkaan suorittaa estettä, suorittaa esteen väärin tai muussa kuin määrätyssä järjestyksessä.
 

Western pleasure

Western pleasuressa kaikki luokkaan osallistuvat ratsukot kilpailevat yhtä aikaa. Ratsastajat kiertävät uralla (tai ohittaessa edellä menevän ratsukon uran sisäpuolella) määrätyssä askellajissa ja esittävät käyntiä, ravia ja laukkaa molempiin suuntiin tuomarin pyyntöjen mukaisesti. Luokkaan kuuluu myös pysähtyminen ja peruuttaminen joko uralla tai rivissä tuomarin edessä.

Arvostelussa pääpaino on hevosen liikkeen ja askeleen laadulla. Hyvällä pleasure-hevosella on joustava, kokoonsa ja rakenteeseensa nähden sopivan pituinen askel ja hevosen liike on rentoa mutta koottua ja rytmikästä, hevosen liikkuessa suhteellisen hitaassa tempossa. Hevonen esitetään kohtuullisen löysin ohjin, kuitenkin niin, että kevyt kontakti ja kontrolli säilyvät. Hevosen on vastattava herkästi apuihin ja sen on
pyydettäessä siirryttävä pehmeästi askellajista toiseen. Maksimipisteet annetaan hevoselle, joka on eteenpäinpyrkivä, tasapainoinen, kuuliainen, ja joka antaa vaikutelman sopivasta ja miellyttävästä hevosesta ratsastaa.

Arvostelussa ei käytetä pisteytystä vaan ratsukot arvostellaan paremmuusjärjestykseen suorituksen mukaan. Negatiivisesti arvosteluun vaikuttavat seuraavat virheet; liian nopea tempo, väärä laukka tai askellajirikko, liian hidas tempo missä tahansa askellajissa, hevosen pään liian korkea tai matala asento, liian löysät ohjat niin ettei tuntumaa synny, hevonen laukkaa kahdella uralla. Hylkäyksen aiheuttaa jokin vakava rike, esim. voltti kesken suorituksen tai radan poikki ratsastus.
 

Western horsemanship

Lajissa arvostellaan ratsastajan ja hevosen kyky suoriutua täsmällisesti ja pehmeästi erilaisista liikkeistä, tuomarin laatiman radan mukaisesti. Ratsukon on osoitettava keskinäistä luottamusta ja varmuutta, ja lisäksi ratsastajan on säilytettävä tasapainoinen, toimiva ja hyvä perusistunta koko suorituksen ajan.

Western horsemanship -luokkaan kuuluu kaksi osaa, ensin suoritettava yksilöohjelma ja kaikkien yksilöosuuksien jälkeen suoritettava railwork eli ryhmäosuus jossa kaikki ratsukot ovat samanaikaisesti kentällä. Yksilöohjelman radassa voi olla seuraavia liikkeitä: käynti, jog, ravi, lisätty ravi, laukka, lisätty laukka suoralla linjalla, kaarteita, serpentiinejä, ympyröitä ja kahdeksikkoja. Rata voi sisältää myös seuraavien askellajien ja liikkeiden yhdistelmiä: pysähdys, peruutus suoraan tai kaarevasti, käännös etu- tai takaosan ympäri, spin, rollback, taivutusväistö, po
hkeenväistö, side pass, laukanvaihto tai yksinkertainen laukanvaihto, vastalaukka tai jokin muu liike tai ratsastaminen ilman jalustimia. Railwork koostuu kolmesta askellajista (käynti, jog, laukka) vähintään yhteen suuntaan radalla. Ratsukoita on pyydettävä suoritt amaan peruutus jossakin vaiheessa luokkaa.

Kilpailusuorituksessa käytetään pisteytystä 0-100, 70 pisteen ollessa keskivertoinen suoritus.

Arvostelussa huomioidaan mm.:

- hevosen halukkuutta suorittaa radan liikkeet
- ratsastajan istunta ja apujen käyttö
- siirtymien pehmeys ja täsmällisyys molemmissa osuuksissa
- ohjaskäsi ja ohjien pituus (kevyt tuntuma mutta välitön kontrolli tarvittaessa pienellä liikkeellä)
- hevosen kunto ja yleinen terveydentila

Esimerkkejä rikkeistä ja virheistä suorituksessa:

- liian voimakkaat avut (ohjas- ja pohjeapujen käyttö)
- jäykkä, teennäinen tai luonnoton kehon, jalan, käden ja / tai pään asento
- liian pitkät, liian lyhyet tai erimittaiset ohjat
- väärä laukka tai askellajirikko
- pysähtyminen rajusti, töksähtelevästi, kierossa tai siten, että hevosen takaosa siirtyy linjasta
- peruuttaminen laahaamalla tai mutkitellen
- hevonen vastustaa pohje- ja ohjasapuja
- huolimattomat tiet tai rajut siirtymät
- epäonnistuminen tempon muutoksessa sitä pyydettäessä
- pään kantaminen liian korkealla tai liian alhaalla
- ratsastaja katsoo alas tarkistaakseen oikean laukan

Hylkäämisen aiheuttaa väärin ratsastetun radan tai ratamerkin kaatamisen lisäksi hevosen sopimaton kohtelu.
 

Western riding

Lajissa ratsastetaan yksilösuorituksena ennalta määrätty ohjelma, jossa on useita laukanvaihtoja suoralla ja/tai serpentiiniuralla sekä puomin ylitys ja peruutus. Lajissa arvostellaan hevosen askellajien laatu, kuuliaisuus, tavat ja luonne sekä laukanvaihdot. Hevosen on esiinnyttävä sopivassa tempossa, ja sen tulee olla herkkä, hyvätapainen, irtonaisesti ja ke vyesti liikkuva.

Arvostelussa painotetaan seuraavia asioita: pehmeys ja tasainen tahti askellajeissa (esimerkiksi radan ratsastaminen samassa tahdissa), hevosen kyky vaihtaa laukka tarkasti, kevyesti ja toistuvasti samanaikaisesti etu- ja takajaloilla keskellä, merkkien välissä. Hevosta on ratsastettava kevyellä ohjastuntumalla tai kohtuullisen löysin ohjin (vrt. ohjasote western pleasuressa). Hevosen on ylitettävä puomi sekä ravissa että laukassa rikkomatta askellajia tai muuttamatta huomattavasti askelta.

Western riding radat on määrätty säännöissä ja tuomarin tehtävänä on valita käytettävä rata.

Suorituksen arvostelutapa on samanlainen kuin trailissa eli radan alussa ratsukolla on 70 pistettä ja radalla olevista tehtävistä annetaan tehtäväkohtaisesti joko plus- tai miinuspisteitä suorituksesta riippuen. Suorituspisteet kirjataan erikseen virhepisteistä. Virhepisteet vähentävät kokonais-pistemäärää. Virheet voivat johtaa myös siihen, että tulos on kokonaisuu dessaan hylätty.

Virhepisteitä annetaan 0,5 - 5 virhepisteeseen riippuen rikkeestä/virheestä.

Esimerkkejä rikkeistä ja virheistä suorituksessa:

- kosketus puomiin, virheellinen puomin ratsastus

- väärä askellaji, askellajirikko, väärä laukka, laukanvaihto ravin kautta,
takajalkojen jälkeen jääminen laukanvaihdossa ja
eriaikainen laukanvaihto etu- ja takajaloilla

- askellajirikot

- räikeä tottelemattomuus (esim. potkiminen, pukittaminen)

Hylkäämisen aiheuttaa mm. väärin ratsastetun radan, ratamerkin kaatamisen lisäksi hevosen sopimaton kohtelu.
 

Ranch riding

Ranch riding -lajin tarkoituksena on esitellä hevosen monipuolisuutta, asennetta ja liikettä jäljitellen ranch-hevosen työskentelyä. Lajissa arvostetaan hevosen kuuliaisuutta, täsmällisyyttä ja ratsukon yhteistyötä. Kilpailussa ratsukko suorittaa radan yksitellen ja rataan kuuluu pakollisia ja valinnaisia liikkeitä. Pakollisia askellajeja ovat käynti, ravi ja molempiin suuntiin ratsastettava laukka sekä pysähdys ja peruutus. Lisätty ravi ja laukka täytyy olla ainakin yhteen suuntaan, lisätyssä ravissa on sallittua keventää. Valinnaisia liikkeitä ovat sidepass, käännökset 180 astetta tai enemmän, laukanvaihto, puomin tai puomien ylitys käynnissä, ravissa tai laukassa tai jokin muu ranch-hevoselle sopiva liike.

 

Trail in hand

Luokassa ei ratsasteta, vaan hevonen esitetään käynnissä ja ravissa maasta käsin riimussa tuomarin laatiman radan mukaisesti. Hevonen esitetään sen vasemmalta puolelta ja riimunnarua / talutinta pidetään oikealla kädellä.
Tarkoituksena on suorittaa neljästä kahdeksaan (4-8) esteen trail-rata hevosta taluttaen. Esteet ovat samoja kuin ratsain suoritetussa trailissa, mutta vain ilman laukkatehtäviä. Hevosen tulee olla rento ja kuuliainen, eikä sen tule turhia hidastella. Suorituspisteitä vähentävät esimerkiksi hevosen ohjaaminen sitä koskettamalla, esteen virheellinen ylitys tai hevosen kieltäytyminen. Luokka on hyvä etenkin nuorille hevosille tutustua trailin esteisiin ja tehtäviin sekä kilpailutilanteisiin.

 

Muita lajeja maailmalla

Versatile horse = Super horse

Lajissa on yhdistetty tehtäviä ja liikkeitä trailistä, western ridingista ja reiningistä. Siinä korostuu ensisijaisesti hevosen monipuolisuus. Laji on varsin vaikea ja siksi siinä voi kilpailla vain ns senior-hevosella (6 v. tai vanhempi) ja kankisuitsituksella.

Ranch trail

Trailia monipuolisempi laji, jossa tehtävissä korostetaan karjatilalla tehtävien päivittäisten töiden vaatimuksia hevosen toimivuudelle. Pakollisia tehtäviä ovat portin aukaisu hevosen selästä käsin, hevosen jättäminen yksin paikalleen seisomaan kun ratsastaja laskeutuu selästä ja esimerkiksi siirtää heinäpaalia sekä esineen perässä vetäminen. Lisäksi kolme muuta estettä, jotka voivat olla esim. vesieste tai lasson heitto hevosen selästä. Lajin arvosteluperusteet ovat samat kuin trailissa.

Showmanship at halter

Luokassa ei ratsasteta, vaan hevonen esitetään käynnissä ja ravissa maasta käsin riimussa tuomarin laatiman radan mukaisesti. Rataan kuuluu myös hevosen asettaminen seisomaan tuomarin suorittamaan tarkistukseen. Lajissa arvostellaan ensisijaisesti esittäjän kykyä esittää hevosensa maasta käsin kiinnittäen huomiota myös esittäjän ja hevosen huoliteltuun ulkoasuun sekä esittäjän olemukseen ja käytökseen. Rataa suorittaessaan esittäjä ei saa koskea hevoseen missään vaiheessa. Hevosta tai sen rakennetta ei arvostella.

Barrel racing

Vauhdikas aikaratsastuslaji, jossa kolme tynnyriä kierretään määrätyssä järjestyksessä mahdollisimman nopeasti. Tynnyrien kaatamisesta sakotetaan aikarangaistuksella.

Pole Bending

Vauhdikas aikaratsastuslaji, jossa 6 tolppaa pujotellaan määrätyssä järjestyksessä mahdollisimman nopeasti. Tolppien kaatamisesta sakotetaan aikarangaistuksella.