Reilu Peli

Reilu Peli on enemmän kuin yhteiset pelisäännöt tai sääntöjen noudattaminen. Se edustaa arvomaailmaa.

Ratsastuksen Reilu Peli

Reilu Peli on liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta. Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Vastuuta Reilusta Pelistä ei voi siirtää kenellekään toiselle, vaan sen kantaa jokainen yksilö ja yhteisö.

Ratsastus on kaikille avoin harrastus - yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta. Suomen Ratsastajainliitto pitää tärkeänä vaalia noita arvoja. Reilua Peliä on, että jokainen voi osallistua toimintaan omista lähtökohdistaan riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. 

Reilun Pelin edellytyksiä ovat tasa-arvo, avoimuus, rehellisyys, toisen ihmisen kunnioitus, hyvät käytöstavat ja oikeudenmukaisuus. Reilu Peli vahvistaa positiivista ja kannustavaa toimintakulttuuria. Rakentava ja aktiivinen suhtautuminen helpottaa yhteistyötä ja luo avoimen ja mukavan työilmapiirin kaikille. Hyvä ja ammattimainen käytös lisää toiminnan arvostusta myös ulkopuolella. Hyvästä toiminnasta syntyy hyviä tuloksia.

Ratsastajainliitto on ollut mukana alusta alkaen koko urheilumaailman Reilu Peli -työssä ja sitoutunut urheilun yhteisiin eettisiin pelisääntöihin. Liitto on ollut mm. mukana urheilumaailman yhteisessä tasa-arvotyöryhmässä. Lupa välittää – lupa puuttua -opas sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi on eri lajien käytössä mm. ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa. 
 

Valinnat työryhmään tehtiin avoimen haun kautta ja valintakriteereinä oli mm. hakijoiden osaaminen, kokemus ja vahvuudet, sekä toiminnan tarpeet.

Reilu Peli -työryhmä 2021-2023

Teija Ryhtä, puheenjohtaja

Satu Myllykangas

Eeva Kaartinen

Jonna Murtomäki

Riitta Kankainen

Minna Peltonen, SRL:n toimiston edustaja, esittelijä

Tarja Järviö, alueiden puheenjohtajiston edustaja

Julia Häkkinen, Nuorten Päättäjien edustaja

Terhi Koipijärvi, SRL:n hallituksen edustaja

Stella Hagelstam, ryhmän ulkopuolinen asiantuntija

 

Suomen Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä SUEKin kanssa (Suomen urheilun eettisen keskus) kanssa puhtaan urheilun ja Reilun pelin edistämiseksi. 

Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivistoon, 040 592 2721, jukka.koivisto@ratsastus.fi tai käyttää SUEKin tarjoamia kanavia (ILMO).  Käytettävissä on myös Väestöliiton ja urheiluyhteisön yhteinen kanava, josta saat myös ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa: https://etoleyksin.fi/.

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Loppuvihellys häirinnälle – ratsastus ja urheiluyhteisö yhdessä häirintää vastaan -artikkeli

Et ole yksin -palvelun materiaalit ja verkkokoulutus häirinnästä

Lupa välittää, lupa puuttua -opas

Koulutusmateriaali lajiliittojen ja seurojen käyttöön

Seurojen mallisäännöt ja kurinpidon mallisäännöt lajiliitoille

Pelisääntökeskustelut

Trygg Idrott för alla- Folkhälsan